Logo-Lauretta.nl
Beste reader
In deze nieuwsbrief staat de emotionele balans bij dieren centraal.

De vraag die vaak naar voren komt, hebben dieren emoties?

Ja zeker!
Bij dieren wordt er voornamelijk gekeken naar de gedragingen en die zijn te herleiden aan emoties. Een verandering van gedrag, zoals een vrolijk en uitbundig dier die prikkelbaar en onrustig is geworden, kunt u denken aan een disbalans op emotioneel niveau.

De emoties worden vanuit de elementen hout, vuur, aarde, metaal en water binnen Chinese geneeskunde belicht, waarbij de karaktereigenschappen van de dieren en de kenmerken van een emotionele disbalans naar voren komen.

De verschillende karaktereigenschappen en gedragingen van de dieren worden gekoppeld aan een emoties, zodat de emoties bij dieren herkent kunnen worden.

Veel leesplezier toegewenst.

Hartelijke groet,

Diertherapeut
Tamara Schiedon

Wat zijn emoties

BIB13
Emoties zijn een normale reactie van het dier op een verandering van de omgeving. Het is een regulatie van het dynamisch evenwicht.

Een emotionele disbalans ontstaan als de aanpassingsvermogen van het dier verminderd is en de emotie gaat overheersen zoals woede, opwinding, bezorgdheid, verdriet, droefheid, angst en vrees.

De emoties worden ziekmakend en dat kan gebeuren bij een heftige en plotselinge emotie zoals angst in een acute stresssituatie. Ook kan de emotie chronisch worden doordat het dier zich niet kan aanpassen in de situatie.
Vanuit de elementenleer zijn de organen verbonden met de emoties en kunnen bij een disbalans van zowel de organen als de emoties elkaar beïnvloeden.

De karaktereigenschappen van de vijf elementen zitten in ieder dier, waarbij er een element meer tot de voorgrond kan komen. Dit kan veranderen in de ontwikkeling van het dier en de seizoenen
Elementen
De elementen zijn nauw met elkaar verbonden en hebben een voedende en controlerende taak. Op het moment dat een element uit balans is geraakt bij uw dier, kunnen ook klachten en emoties van een ander element zichtbaar worden.

Met een natuurgeneeskundige ondersteuning wordt zowel de emotie als de organen meegenomen met de behandeling om het dynamisch evenwicht te herstellen

Element Hout

Element Hout
Het Hout element heeft te maken met nieuwsgierigheid en willen ontdekken.

Dieren die in evenwicht zijn in het hout element kunnen goede keuzes maken voor de welzijn en kunnen goed omgaan met veranderingen.
Deze dieren zijn zelfverzekerd en moedig. Ze zijn besluitvaardig en verdraagzaam in hun omgeving. Ze hebben geduld en kunnen hun grenzen aangeven en zoeken ook de grens op.

Karaktereigenschappen van deze dieren: Harde werkers, fanatiek, hoge pijngrens, nieuwsgierig, ondernemend en zijn snelle eters. Deze dieren hebben uitdaging nodig, ook is rust belangrijk voor ze om overprikkeling te voorkomen.

Bij een disbalans kunnen deze dieren frustratie laten zien, ze worden agressief en prikkelbaar. Verder zie je veel onrust en dwangmatig gedrag en kunnen ze gaan overheersen.

Aandachtpunten bij deze dieren zijn de lever en de galblaas. Goede leverenergie zorgt voor beweging van de levensenergie en draagt voor het herstel van het zelfgenezend vermogen bij een dier. De lever is gevoelig voor een overbelasting en een verminderde leverfunctie heeft gevolgen voor het hele lichaam.
Goede galblaasenergie zorgt voor daadkracht en besluitvaardigheid, de galblaas geeft fysieke en emotionele stabiliteit.

Deze dieren zijn gevoelig voor klachten aan spieren en banden zoals spierpijnen, peesontstekingen en verkramping kunnen zichtbaar worden. Daarbij kunnen problemen ontstaan met de nagels, hoeven, klauwen en kunnen er spijsverteringsklachten en oogklachten ontwikkelen.

Naast voldoende uitdaging en activiteit is het belangrijk dat het dier zichzelf kan zijn en de wereld mag ontdekken via hun natuurlijke instinct.

Voor een goede houtenergie is gezonde voeding en minimale belasting van chemische middelen (medicijnen, vaccinaties, parasitaire middelen, schoonmaakmiddelen etc.) belangrijk en draagt bij aan een nieuwsgierige en enthousiaste dieren.

Element Vuur

Element Vuur
Het Vuur element heeft maken met levensvreugde en vitaliteit.

Dieren in balans zijn met vuur element, willen overal iets van leren en ze zijn gelukkig en in harmonie met het leven.
Deze dieren zijn levendig en houden van aandacht, ze in leven in volle vertrouwen en liefde met hun omgeving.

Karaktereigenschap van deze dieren: Drukke dieren, ze zijn speels , enthousiast en vrolijk, de vreugde straalt er vanaf. Deze dieren zijn moeilijke eters en hebben een lage pijngrens.

Bij een disbalans reageren deze dieren prikkelbaar en ze overgevoelig. Ze kunnen sentimenteel zijn en kunnen schrikachtig reageren. Verlatingsangst kunnen deze dieren ook laten zien.

Aandachtspunten bij deze dieren zijn het hart, dunne darm, pericard en driewarmer. Ze zijn gevoelig voor klachten rondom de bloedcirculatie en het hart, oedeem/vochtophopingen en dunne darm problemen kunnen zichtbaar worden.

Voor een goed hart energie is het belangrijk dat de dieren gezien en gehoord worden en plezier hebben in hun leven, uitdagingen of activiteiten die voor de dieren leuk zijn en hun eigen intelligentie kunnen gebruiken. De dunne darm gaat over het vertering en het verwerken van voeding en gebeurtenissen.

Ook bij het Vuur element is een voeding die past bij het dier en beperking van stressfactoren een belangrijke bijdrage voor vrolijke en gezellige dieren.

Element Aarde

Element Aarde
Element aarde gaat over begrip en stabiliteit.

Dieren in evenwicht in het aarde element zijn ontspannen en tevreden met wat ze hebben en kunnen genieten van het leven.

Deze dieren zijn trouw en hebben een goed concentratievermogen.

Karaktereigenschappen van deze dieren zijn: ze zijn makkelijk in omgang en hebben een zachtaardig karakter. Deze dieren zijn gemoedelijk en betrouwbaar. Hun eetlust is daarbij erg goed.

Bij een disbalans kunnen deze dieren gaan over beschermen, ze kunnen opdringerig worden in hun bescherming. Ook de onzekerheid en besluiteloosheid kunnen zichtbaar worden

Aandachtspunten bij deze dieren zijn de milt en de maag, ze zijn gevoelig voor spijsverteringsklachten zoals, misselijkheid, diarree en krampen en verminderde eetlust, gevoeligheid op voeding speelt regelmatig mee. Daarnaast kunnen spierklachten ontstaan en bewegingsproblemen veroorzaken.

Bij het aarde element speelt rust en stabiliteit een belangrijke rol om deze dieren in balans te houden.

Element Metaal

Element Metaal
Element Metaal gaat over levenservaring en rechtvaardigheid voor zichzelf en anderen.

Dieren die in evenwicht zijn in het metaal element bewonderen alles met bescheidenheid en tolerantie.

Deze dieren zijn rechtvaardig en hebben discipline. Ze zijn rustig en ordelijk en zijn wat gereserveerd in met contacten. Ze accepteren de situatie en kunnen omgaan met de veranderingen.

Karaktereigenschappen van deze dieren zijn: Introverte dieren en leven wat terug getrokken, de zelfbeheersing is goed en ze werken hard.

Bij een disbalans kunnen deze dieren perfectionistisch worden, ze kunnen een verdrietige en wanhopige uitstraling krijgen en onderdanig worden. De verzorging wordt slordig en ze gaan contacten uit de weg.

Aandachtspunten bij deze dieren zijn de longen en de dikke darm. Ze zijn gevoelig voor luchtwegklachten zoals, niezen, hoesten, bronchitis en kortademigheid. De weersinvloeden kunnen ziekmakend zijn en er kunnen zich makkelijk huid-/vachtklachten ontwikkelen. Deze dieren zijn gevoelig voor obstipatieklachten en buikpijn.

Bij het metaalelement is het belangrijk dat de dieren zich kunnen ontwikkelen en zelfstandig levenservaring kunnen opdoen en zo zijn jacht-, zoek- en speurwerk voor deze dieren een leuke uitdaging.

Element Water

Element Water
Element water gaat over wijsheid en zelfvertrouwen.

Dieren die in evenwicht zijn in het waterelement hebben controle over hun leven en genieten van de leermomenten.

Deze dieren hebben een sterke wilskracht en komen wijs over.
Karaktereigenschappen van deze dieren zijn: de dieren zijn eerlijk en nieuwsgierig, ze zijn bescheiden, terughoudend en oplettend wat in hun omgeving gebeurd.

Deze dieren zijn gevoelig voor emoties en energieën. Deze dieren observeren en zijn voorzichtig. Ze vluchten makkelijk en hebben een lage pijngrens met een matige eetlust.

Bij een disbalans worden deze dieren angstig en wantrouwend, ze worden onbereikbaar en sluiten zich af van de omgeving.

Aandachtspunten bij dieren zijn de nieren en de blaas. Klachten zoals ontstekingen van de urinewegen, rugproblemen en aandoeningen van de botstructuren en tanden kunnen zichtbaar worden. Gehoorproblemen en oogproblemen kunnen te maken hebben met een disbalans in het water element. Klachten van het zenuwstelsel en hormonale verstoringen kunnen vanuit verzwakte nier energie ontstaan.

Voor een goede waterenergie hebben dieren geduld en zachtheid nodig om in balans te blijven. Een veilige leefomgeving met beperkte prikkels geven deze dieren vertrouwen en moed om hun wijsheid te kunnen gebruiken.

Invloed op een emotionele balans

In elke leven kunnen er gebeurtenissen of een situaties die moeilijk te verwerken zijn en/of langdurige aanhouden traumatisch zijn. Dit kunnen blokkades veroorzaken op emotioneel niveau en ontstaat er een disbalans.

Bij elke disbalans ontstaan er gevoeligheden zoals angsten of worden dieren onzeker, de stemming wisselt en hebben dieren veel onrust.

Door de blokkades kunnen dieren moeilijk verbinding maken met zichtzelf en de omgeving en komen dieren in een overlevingsfase terecht, hun natuurlijk instinct.

Ook factoren zoals te vroeg bij de ouderdieren vandaan, leven in een onveilige leefomgeving, hoge werk-/prestatiedruk zoals wedstrijden/shows, te weinig prikkels en beweging en andere situaties kunnen een blokkade geven op emotioneel niveau.

De dieren willen zich gehoord voelen en gezien worden en zich bezighouden een natuurlijke behoefte en instincten. Het is daarom belangrijk dat we ons als mens bewust zijn dat dieren hun eigen natuurlijke behoeftes hebben en kunnen we al diereigenaar voldoen aan de natuurlijke behoeftes van het dier. Het is als taak van een diereigenaar bezig te houden waar een dier behoefte aan heeft en dat ook uitvoert. Heeft u een actief dier, dan is er activiteit en beweging nodig of is het dier juist wat rustiger, dan worden daar ook de activiteiten op aangepast.

Voor een dier zorgen houdt in dat er inzicht is over de natuurlijke behoeftes en instincten. Wat de mens als ongewenst gedrag ziet, is meestal voor het dier normaal gedrag, alleen kunnen dieren vaak zich niet natuurlijk gedragen en ontstaat er een emotionele disbalans.

Ondersteuning bij dieren

Met een natuurgeneeskundige ondersteuning worden naast middelen ook maatregelen inzet bij een dier met een emotionele disbalans.

Het dier kan zich met de ondersteuning gaan ontwikkelen en de natuurlijke behoeftes en instincten worden gestimuleerd.

Dit vraagt soms van de diereigenaar een behoorlijke verandering en een aanpassing in de omgang van zijn/haar dier. Door de leefomgeving aan te passen naar de behoeftes van het dier, kan er een herstel ontstaan.

Maatregelen zoals aanpassing van voeding, beperking van stressfactoren, verandering in beweging/activiteiten en beperking van chemische middelen zoals parasitaire middelen en vaccinaties zijn belangrijke aanpassingen die geadviseerd kunnen worden.
Met de ondersteuning van natuurlijke middelen zoals homeopathie en bloesemremedies en behandelingen zoals acupressuur kunnen dieren zich weerbaarder maken en emotioneel weer in balans te komen.

Als diereigenaar is het goed om te weten dat een ongeluk, verlies van een leef- of soortgenoot, verhuizing, jaarwisseling en andere factoren die kunnen leiden tot een emotionele disbalans goede begeleiding vraagt.

Zodra het dier een traumatische gebeurtenis of situatie heeft meegemaakt, is ondersteuning dan ook nodig, zodat het dier de hulp krijgt om de gebeurtenis of situatie te verwerken.
134572139
Heeft uw dier een traumatische ervaring meegemaakt, neem dan gerust contact op.
Dan kan er met een consult een passende behandeling opgestart worden om uw dier weer emotioneel in balans te brengen.

Volgende keer in de nieuwsbrief

In de volgende nieuwsbrief staat het zenuwstelsel van dieren dieren centraal,

Bij het zenuwstelsel spelen de coördinatie en bewustzijn een rol, waarbij de zintuigelijke prikkels worden verwerkt en de aansturing van verschillende processen in het lichaam van het dier verzorgt.

Heeft uw dier gezondheidsklachten?!
Dan kunt u gerust contact opnemen voor een passend behandeladvies.
website email custom 
Email Marketing Powered by MailPoet