Logo-Lauretta.nl
Beste reader
De lente geeft bij veel dieren levensvreugde en energie.

De bloesems aan de bomen, struiken en planten komen uit en deze hebben een krachtige werking op de emotionele welbevinden van een dier.

In deze nieuwsbrief wordt kracht van de bloesemremedies uitgelicht, waarmee dieren in hun emotionele balans kunnen komen.

Hartelijke groet,

Diertherapeut
Tamara Schiedon

Geschiedenis van Bloesemtherapie

De werkzaamheid van de bloesems van specifieke struiken en bomen werd beschreven door Dr. Edward Bach.

Hij deed onderzoek naar balans en gezondheid. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een disbalans van de emotionele gemoedstoestand invloed had op de algehele gezondheid.

Tijdens het onderzoek kwam hij tot de ontdekking dat bloesemwater van verschillende bomen en struiken invloed had op de gemoedstoestand. De ervaringen die hij ervaarde bij inname van bloesemwater werd uitvoerig beschreven.

Door het inzetten van deze bloesemwater van een bepaalde negatieve gemoedstoestand kon er een herstel optreden van het emotionele welbevinden.

Deze kennis werd verder onderzocht en ondertussen zijn er vele soorten remedies van bloesems die het herstel van de emotionele balans ondersteunen.

De kracht van de Bloesemtherapie

De bloesemremedie heeft de eigenschappen van de boom en struik.

De bloesems worden volgens de zonnemethode of de kookmethode bereidt.

Hiermee wordt de natuurlijke eigenschappen van de bloesem overdragen aan het water.

De bloesems bevatten de natuurlijke kenmerken en karakter van de boom of struik en werken vanwege hun kleur, geur en smaak op de psyche van dieren volgens de signatuurleer.

Elke remedie werkt op een specifieke gemoedstoestand en draagt bij om van een negatieve gemoedstoestand naar een positieve gemoedstoestand te herstellen.

Denkend aan de remedie die bij weinig zelfvertrouwen wordt ingezet om de angst onder ogen te zien. Of dieren die veel hebben moeten incasseren, dat de dieren meer moed gaan krijgen.

Emoties en de werking van de bloesemremedie

Emoties zijn een normale reactie van het dier op een verandering van de omgeving. Het is een regulatie van het dynamisch evenwicht.

Een emotionele disbalans ontstaan als de aanpassingsvermogen van het dier verminderd is en de emotie gaat overheersen zoals woede, opwinding, bezorgdheid, verdriet, droefheid, angst en vrees.

Sterke emoties kunnen invloed hebben op de gezondheid van dieren zoals bij een heftige en plotselinge emotie zoals angst in een acute stresssituatie. Ook kan de emotie chronisch worden, doordat het dier zich moeilijk kan aanpassen in de situatie.

De werking van de bloesemremedie draagt bij met het herstellen van de emotionele beweging, ookwel een golfbeweging.

De emoties zijn vergelijkbaar met geluidsgolven. De emoties volgen een stabiel patroon van golfbewegingen, waarbij er een balans is tussen de piek en dal. Bij een emotionele disbalans is deze golfbeweging verstoort en onstabiel geraakt.

Een stabiele golfbeweging geeft een positieve vibratie zoals vrolijkheid, vriendelijkheid en liefde en blijdschap.

Een onstabiele golfbeweging geeft spanning en matheid en geeft een negatieve vibratie, zoals boosheid, wreedheid, wanhoop, angst en verdriet.

De bloesemremedie resoneert met de geluidsgolven van de emoties en zorgen weer dat de emoties weer zuiver en helder klinkt. Het werkt als een stemvork die de harmonie herstelt.

De bloesemremedie draagt bij dat een dier weer in een positieve emotie kan komen.

Inzetbaarheid van bloesemtherapie

De inzet van de bloesemremedies wordt volgens de holistische werkwijze toegepast, waarbij de emotionele kenmerken, samen met de algehele gezondheid, leefsituatie, voeding en gedrag worden betrokken om de balans van het dier te herstellen.

Binnen de elementen hout, vuur, aarde, metaal en water worden de emoties ingedeeld. Organen die bij de elementen horen, hebben vaak ook ondersteuning nodig, organen uit balans kunnen de emoties versterken.
Bij het houtelement gaat het over groeien, ontdekken en omgaan met veranderingen. De regulatie van emoties en verdraagzaamheid staat centraal bij het hout.

In balans vertonen de dieren passie en enthousiasme, kunnen ze kalmte bewaren en zijn ze creativiteit en tonen ze doorzettingsvermogen.
Uit balans vertonen dieren boosheid en Frustratie, hebben ze spanning en zijn ze ongeduldig. Ze hebben een kort uithoudingsvermogen.

Bloesemremedies die bij het hout element kunnen passen zijn Cherry Plum, Chestnut, Bud, Impatiens, Oak, Olive, Scleranthus, Rock Water, Vine.

Organen bij het houtelement horen, zijn de lever en de galblaas en worden met de ondersteuning meegenomen.
Bij het vuurelement gaat het over zelfstandigheid, enthousiasme en de uitwerking van de ontdekkingen. Dit element gaat over verwerken van emoties.

In balans tonen de dieren veel trots en vreugde en zijn ze moedig en zelfstandig.
Uit balans raken de dieren hoogmoedig en gedragen ze zich veeleisend en opeisend. Deze dieren zijn vermoeid en uitgeput.

Bloesemremedies die bij het vuur element kunnen passen zijn Agrimony, Beech, Cherry Plum, Impatiens, Holly, Hornbeam Oak, Olive, Rock Water, Vervain, Waterviolet.

Organen bij het vuurelement horen, zijn het hart, pericard, driewarmer en de dunne darm en worden met de ondersteuning meegenomen.
Bij het Aarde element gaat het over de ontwikkeling van sympathie, zorgzaamheid en vertrouwen Dit element gaat over het bewerken van emoties.

In Balans tonen deze dieren een ontspannen en openheid voor de wereld, met een voldaanheid en acceptatie. Ze staan stabiliteit en sympathetisch in het leven.
Uit balans laten dieren overbezorgdheid zien, ze kunnen zich afzonderen en tonen onzekerheid.

Bloesemremedies die bij het aarde element kunnen passen zijn Cerato, Centaury, Chicory, Crap Apple, Elm, Honeysuckle, Red Chestnut, Wild Oat, Wild Rose, White Chestnut.

Organen bij het aarde element horen, zijn de maag, alvleesklier en milt en worden met de ondersteuning meegenomen.
Bij het Metaal element gaat het over de ontwikkeling van het aanpassingsvermogen en rechtvaardigheid. het gaat over loslaten en acceptatie van de emoties.

In balans laten deze dieren openheid zien en durven ze zich te laten zien. Ze zuiver en oprecht.
Uit balans zie je het verdriet en wanhoop bij deze dieren, ze tonen zich onzekerheid en wijzen ze toenadering af.

Bloesemremedies die bij het metaal element kunnen passen zijn Clemtatis Gentian, Gorse, Larch, Pine, Star of Bethlehem, Sweet Chetsnut, Walnut.

Organen bij het metaal element horen, zijn de longen en dikke darm en worden met de ondersteuning meegenomen.
Bij het water element gaat het over wijsheid, inzicht en verantwoordelijkheid, Dit element gaat over het verkregen inzicht en tot de kern komen van de emoties.

In Balans tonen deze dieren vertrouwen en moed, ze voelen zich veilig en ervaren rust en vrede.
Uit balans zijn deze dieren angstig en waakzaamheid en zijn uitgeput.

Bloesemremedies die bij het water element kunnen passen zijn Aspen, Heather, Mimulus, Mustard, Rock Rose, Willow.

Organen bij het water element horen, zijn de blaas en de nieren worden met de ondersteuning meegenomen.
In deze voorbeelden zijn de Bach Bloesems benoemd, er zijn meerdere bloesemremedies zoals de Nederlandse bloesems die in deze praktijk worden toegepast met vergelijkbare werking om de emotionele balans van dieren te herstellen.

Wilt u meer weten over de inzetbaarheid van bloesemremedie bij uw dier, neem dan gerust contact op.

Volgende keer in de nieuwsbrief

Verschillende natuurlijke therapievormen zullen in de volgende nieuwsbrieven centraal staan.

In de volgende nieuwsbrief worden de homeopathie uitgelicht en besproken.

De praktijk wenst u alvast Fijne Paasdagen toe.
In verband met een rustperiode is de praktijk van 7 april t/m 16 april gesloten.
website email custom 
Email Marketing Powered by MailPoet