Logo-Lauretta.nl
Beste reader
In deze nieuwsbrief staat het zenuwstelsel van dieren centraal.

Wist u dat het zenuwstelsel het bewustzijn van het dier reguleert zoals de emoties en het lichaam. Via de zintuigen neemt het dier de buitenwereld waar.

Dieren zijn sterk met de natuur verbonden en leven nog met de ritmes van de seizoenen van oa dag- en nachtritme en dit wordt via het zenuwstelsel gereguleerd.

In deze nieuwsbrief neem ik u mee hoe het zenuwstelsel werkt bij een dier.

Veel leesplezier toegewenst.

Hartelijke groet,

Diertherapeut
Tamara Schiedon

Het zenuwstelsel

Zenuwstelsel2
Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, ruggenmerg en de zenuwen in het lichaam en heeft een coördinerende rol bij alle handelingen zoals het aansturen van spieren, verwerken van zintuigelijke prikkels en emotionele en verstandelijke processen. Via prikkels worden de signalen van het zenuwcel overgebracht.
Het centrale zenuwstelsel bestaan uit de grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg.

De grote hersenen verwerken de impulsen van sensorische zenuwcellen en reguleren vrijwillige bewegingen, in de grote hersenen vinden ook de emotionele en verstandelijke processen plaat zoals logische redeneren, geheugen en emoties.
Hersenen
De kleine hersenen coördineren de bewegingen en het evenwicht, ze reguleren de waarnemingen en bewegingen zoals het aanspannen en ontspannen van spieren van de ledenmaten De hersenstam verbindt de hersenen met het ruggenmerg en worden vitale levensfuncties gereguleerd zoals bewustzijn, hartslag, ademhaling, lichaamstemperatuur en bloeddruk.

Vanuit de hersenen ontspringen 12 paar hersenzenuwen die in het hoofd en nekstreek verbinden en zorgen voor de functie van oa de ogen, oren, neus, tong. Daarnaast zijn er vertakkingen van het ruggenmerg zenuwen door het lichaam.

Het ruggenmerg is een bundel van zenuwbanen die via de wervelkolom prikkels geleiden van de hersenen en de organen, spieren, de huid etc, ookwel de gevoelsinformatie.

Tussen de wervels ontspringen bundels zenuwvezels naar buiten en zorgen voor de communicatie tussen de hersenen en het lichaam. Via de hals naar het bekken bevinden zich tal van zenuwbanen en zenuwcellen die de lichaamsfuncties beïnvloeden.
Verrlamming
Een kwetsuur, trauma, hernia of een botvergroeiing kan in het gebied van de rug bepaalde organen verzwakken, denkend aan de darmen, lever, nieren, alvleesklier en de blaas. Er ontstaan verlammingsverschijnselen en kunnen klachten geven zoals urineverlies en verlies van kracht van de ledematen.
Het perifere zenuwstelsel bestaat uit motorische en sensorische zenuwen, de motorische zenuwen dragen bij aan oa de spierfunctie en verloopt via het centraal zenuwstelsel naar het perifere zenuwstelsel.

De sensorische zenuwen dragen bij aan informatie over pijn, warmte, kou en stand van ledenmaten en lopen via het perifere zenuwstelsel naar het centraal zenuwstelsel.

Het vegatieve stelsel verzorgt de regulering van orgaanfuncties zoals bloedsomloop, ademhaling, uitscheiding en stofwisseling. De taak van het vegatieve zenuwstelsel is het reguleren van de werking van organen zoals bij inspanningen en stress, Daarnaast reguleert het vegatieve zenuwstelsel de darm- en blaasactiviteit. De hartslag, ademfrequentie en bloeddruk worden hiermee gereguleerd in rust en activiteit.

Klachten rondom de lokale huidfunctie en spierfuncties liggen gelegen in het zenuwstelsel en worden met natuurlijke therapieën ondersteunt bij de behandeling.

Zenuwen in het hoofd

De hersenstam bevind zich tussen de hersenen en ruggenmerg en daar ontspringen 12 hersenzenuwen uit die zorgen voor sensorische en motorische functies van het hoofd en hals, waarvan er hersenzenuw verbinding maakt met de romp organen zoals de longen en het hart, samen met de spijsverteringsorganen.
Halster
Tuig
De hersenzenuwen reguleren onder andere de ogen, oren, neus, tong en slikbewegingen.

Bij dieren is het zorgen voor een goed gebruik van een halster, riem of tuig, zodat de spanning van het hoofd en hals voorkomen kan worden.

Epilepsie

Bij epilepsie ontstaan er plotselinge, tijdelijke verstoringen van de prikkeloverdracht in de hersenen.
Het is een ontlading van hersencellen en uit zich in een aanval, wat het dier kan vallen, schokken, vreemde bewegingen kan maken, kwijlen, urine en ontlasting verliezen.
Epilepsie
Een verstoring kan veroorzaakt worden door erfelijke belasting, maar ook door virussen, parasieten, bacteriën.

Bij verstoringen van de lever-, nier en miltfunctie kunnen er ook epileptische aanvallen ontwikkelen en wordt het vanuit de TCM gezien als een disbalans van stroom van levensenergie.

Steeds meer dieren krijgen epileptische aanvallen na een behandeling van chemische parasitaire middelen, vaccinaties en reguliere medicatie, narcose en toevoegingen in de voeding. Bij een ophoping van toxines in het lichaam, kunnen er verstoringen ontstaan en epileptische aanvallen veroorzaken.

Dieren kunnen een toxische belasting via de ouderdieren meekrijgen als embryo en heeft invloed op de ontwikkeling van het zenuwstelsel als foetus.

Bij elke aanval is er kans op schade van het zenuwstelsel en is ondersteuning wenselijk om de aanvallen te beperken, waarbij natuurlijke middelen ingezet kunnen worden in combinatie met maatregelen om het zenuwstelsel te ontlasten.

Hersen darm as

Darmen
De hersen darm as is een vertaling van een nauwe samenwerking tussen de hersenen en darmen.

Een goede darmfunctie en de juiste darmflora draagt bij aan optimale werking van het zenuwstelsel.
De hersenen communiceert met de darmen via een eigen zenuwstelsel. Hierbij zijn zowel centrale als perifere zenuwstelsel bij betrokken, maar ook neurotransmitters. Dit zijn signaalstoffen die overdracht tussen zenuwcellen reguleren. De neurotransmitter serotonine speelt als sleutelrol in de communicatie tussen de hersenen en de darmen. De serotonine reguleert het dag- en nachtritme, zoals slaap en activiteit, deze neurotransmitter zorgt voor emoties, eetlust, zelfvertrouwen en pijnprikkels.

Een verstoring van de darmen leidt tot een verstoorde reactie van de hersenen en kan een overgevoeligheid op prikkels veroorzaken.

Cranio sacrale werking

Massage
De gewrichten van de craniale botten zorgen ervoor dat de hersenen kunnen bewegen en de ruimte hebben om adem te halen.
Alle gewrichten in het lichaam staan in verbinding met elkaar via de structuren van het weefsel en werken als een golfbeweging van binnen naar buiten toe en zorgen voor balans.
De functie van het zenuwstelsel wordt beïnvloed door de golfbewegingen en hebben een wisselwerking met de binnenwereld als de buitenwereld. De regulatie van de prikkels vindt binnen deze golfbewegingen plaats via de hersenen, hersenstam en ruggenmerg.

Bij een verstoring van een gewricht of weefsel ontstaat er een disbalans in de golfbeweging en ontstaat er compensatie.
De spanning en klachten die zichtbaar worden kunnen met een cranio sacrale therapie worden behandeld, zodat de verbinding en beweging hersteld.

Invloed op het zenuwstelsel

De samenwerking van het zenuwstelsel en immuunsysteem en hormoonhuishouding zorgen voor balans. Het zenuwstelsel zorgt voor de coördinatie, het immuunsysteem reguleert de verdediging en het hormoonsysteem handhaaft de werking van het immuunsysteem en het zenuwstelsel.
Regelaar
Voor een goede samenwerking is de balans tussen deze besturingsystemen belangrijk. Hoe meer het dier zijn/haar natuurlijke voeding krijgt en frisse lucht binnen krijgt en gezonde leefomstandigheden leeft, draagt bij aan het evenwicht.

Helaas krijgen steeds meer dieren te maken met een overbelasting aan chemische stoffen die niet horen in een lichaam, denkend aan parasitaire middelen, vaccinaties, reguliere medicatie en toevoegingen in de voeding etc. Ook zijn de leefomstandigheden en activiteiten van invloed op de mentale en emotionele gezondheid.

De ondersteuning van natuurlijke geneeswijze is het mogelijk om de balans te herstellen van oa het zenuwstelsel en de overbelasting te verminderen.
Met natuurlijke geneeswijze worden alle aspecten die betrekking hebben op de gezondheid van uw dier meegenomen bij een behandeling met de natuurlijke therapieën. Dit draagt bij aan de holistische visie, waarbij de natuurlijke kracht zorgt voor balans!

Vandaag, 4 oktober is het dierendag waarbij er aandacht geschonken wordt voor de dieren. Met deze dag staat centraal dat dieren net als mensen bescherming nodig hebben en rechten hebben.

Bij deze praktijk is het elke dag dierendag en staat uw dier centraal!
De missie van deze praktijk is dat elk dier een goede gezondheid leeft, zowel fysiek, mentaal en emotioneel.

Wilt u weten of uw dier ondersteuning nodig heeft om gezond te worden, maak dan gerust een afspraak voor een consult voor een passend behandeladvies voor uw dier.

Fijne dierendag toegewenst.
032

Volgende keer in de nieuwsbrief

In de volgende nieuwsbrief staan de orgaansystemen van dieren centraal,

De orgaansystemen vormen samen een geheel van lichamelijke functies van de dieren en zo kunt u een kijkje krijgen welk orgaansysteem bij uw dier aandacht vraagt.

Heeft uw dier gezondheidsklachten?!
Dan kunt u gerust contact opnemen voor een passend behandeladvies.
website email custom