Logo-Lauretta.nl
Beste reader
In deze nieuwsbrief staan de orgaansystemen van dieren centraal.

Elk orgaansysteem heeft een bepaalde functie in het lichaam, zoals de spijsvertering en de urinewegen.

Wist u dat alle orgaansystemen met elkaar samen werken?!

Met natuurlijke geneeswijze worden al deze orgaansystemen betrokken om het dier in balans te krijgen bij gezondheidsklachten.

Ik wens u veel leesplezier.

Hartelijke groet,

Diertherapeut
Tamara Schiedon

Orgaansystemen

Orgaansystemen zijn verschillende organen bij elkaar die een bepaalde functie hebben, zoals de longen horen bij luchtwegen en maag samen met de darmen bij de spijsvertering.

Alle orgaanstelsels werken nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar.
Systeem
In de eerdere nieuwsbrieven is het immuunsysteem, zenuwstelsel en hormoonsysteem uitvoerig aan bod gekomen en reguleren de luchtwegen, spijsvertering, urinewegen, hart en circulatie, beweging, huid en zintuigen.

Via de holistische werkwijze worden alle orgaanstelsels bekeken om de disbalans te achterhalen en betrokken bij het herstel van de gezondheid van het dier.

De luchtwegen

Hond luchtwegen
Onder de luchtwegen vallen de neus, luchtpijp, bronchiën en de longen en dit stelsel verzorgt de zuurstof van het bloed en dragen bij dat organen en weefsels zuurstof ontvangen.
De luchtwegen zijn een groot orgaan en zijn kwetsbaar vanwege de gasuitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide.
De buitenwereld komt in het lichaam en de uitwisseling tussen de buitenwereld en de binnenwereld vindt in de longen plaats. De luchtwegen zijn bedekt met slijmvlies, die zorgen voor een goede bevochtiging van de lucht en de bescherming. Het immuunsysteem speelt hierbij een belangrijke rol.

De reuk van de neus heeft een belangrijke functie om geuren waar te nemen zoals het vinden van voedsel. De verwerking van de geuren wordt door het zenuwstelsel gereguleerd.

De goede ademhaling bij dieren speelt een rol bij de functie van de luchtwegen. Bij emoties zoals verdriet en spanning wordt de ademhaling beïnvloed en kan leiden tot luchtwegklachten. Een emotionele situatie vraagt zeker aandacht bij dieren.

Klachten aan de luchtwegen komen regelmatig voor en vraagt een passende ondersteuning met natuurlijke therapievormen.

De spijsvertering

Onder de spijsvertering vallen de mond, slokdarm, maag, lever, alvleesklier en darmen.
Een goede vertering begint in de mond, het goed kunnen kauwen van de voeding zorgt voor speeksel die de maag ondersteunt met de voorvertering van de maagsappen. Daarnaast is rust bij het eten een belangrijke factor die het kauwen stimuleert. De maag zorgt voor een goede eetlust, waarbij de vertering goed op gang komt.

De lever en de alvleesklier dragen bij aan de vertering van de eiwitten, vetten en koolhydraten in de voeding. Een natuurlijke voeding geeft een optimale bewerking van de voedingstoffen, zodat de opname via de dunne darm kan plaats vinden.
Bij paarden en konijnen speelt de blinde darm een belangrijke rol in de vertering van plantaardige en vezelrijke voeding.

In de blinde darm worden oa grassen voorverteerd, zodat de voedingstoffen vrijkomen. Konijnen eten hun blinde darmkeutels op, zodat ze de vrijgekomen voedingstoffen binnenkrijgen.
Konijn
In de dikke darm worden de vloeistoffen onttrokken van de verteerde voeding en ontstaat er ontlasting.

Veel dieren hebben klachten van hun spijsvertering en de ondersteuning vraagt dan ook een brede aanpak, naast de natuurlijke therapieën wordt ook de voeding en snacks meegenomen en de belasting oa van chemische parasitaire middelen beperkt.

De urinewegen

Kat water
Onder de urinewegen vallen de nieren, bijnieren en de blaas.

Met verfijnde bloedvaten in de nieren, wordt het bloed via een filtersysteem ontdaan van afvalstoffen en opname van zouten onderhouden, tevens wordt de vochtbalans en bloeddruk door de nieren gereguleerd.
De afvalstoffen en overtollige stoffen worden als urine afgevoerd naar de blaas en die voert de urine af.

De nieren zijn kwetsbaar, ze dragen zorg voor zuiver bloed. Veel gezondheidsklachten worden veroorzaakt voor onzuiver bloed, door o.a. een verzwakt immuunsysteem en een overdaad aan toxische stoffen, denkend aan laaggradige ontstekingen, toevoegingen in de voeding, chemische parasitaire middelen en vaccinaties, waardoor de nieren overbelast raken en verzwakken.

De kleur en geur van de urine is bepalend of de functie van de organen zoals de lever, alvleesklier en de nieren optimaal zijn. Bij een disbalans van de nieren kunnen eiwitten en mineralen verloren gaan via de urine.

Goed functionerende nieren is van levensbelang en vanuit de natuurgeneeskunde worden de nieren van het dier bij de behandeling ondersteund.

Hart en circulatie

Het hart is een centraal orgaan die bijdraagt aan een gezonde vitaliteit van het dier. Via het hart stroomt het bloed door het lichaam en worden alle lichaamsprocessen op gang gehouden.
Een gezonde hartfunctie zorgt voor een optimale stroming van het bloed en wordt het lichaam voorzien van zuurstof en voedingstoffen en afvalstoffen afgevoerd.

bloedsuiker
Daarbij wordt het bloed gecontroleerd door oa de lever en de nieren en worden onzuiverheden verwijderd, zodat het bloed zuurstof en voedingstoffen circuleren naar alle organen en weefsels.

Bij dieren worden steeds vaker hartklachten gezien, waarbij de gezondheid achteruit gaat. Om de hart en circulatie in balans te houden is gezonde voeding en beweging van levensbelang.

Gezonde voeding draagt bij dat er voldoende bouwstoffen via het bloed worden getransporteerd en beweging draagt bij aan een goede circulatie van het bloed.

De levensvreugde staat bij het hart centraal wat duidelijk te zien bij een dier in balans.

De beweging

BesteKrabbels.nl-050
Het beweging bestaat uit alle botstructuren, spieren, pezen en bindweefsel en verzorgt de bewegingsvrijheid van het dier.
De botstructuren zorgen voor de stevigheid en aanhechtingsplaats van de spieren en pezen en dragen zo bij dat een dier zich kan voortbewegen.
De spieren worden vanuit het zenuwstelsel aangestuurd en via de bloedcirculatie gevoed om te kunnen functioneren, zodat een dier zich kan voortbewegen.

Klachten bij de bewegingsorganen kunnen pijnlijk zijn voor dieren en dit worden meestal veroorzaakt door slijtage van de botstructuren en verkramping van de spieren.

Bewegingsklachten kunnen vanuit het zenuwstelsel en immuunsysteem ontstaan en de bewegingsvrijheid van het dier beïnvloeden. Bij verstoringen van het zenuwstelsel kan er spierzwakte optreden van zowel de beweging als de organen zoals de darmen en de blaas. Bij een disbalans van immuunsysteem geven ontstekingsreacties een vermindering van de functionaliteit van botstructuren, bindweefsel, spieren en pezen.

Het herstel van bewegingsklachten wordt het immuunsysteem en het zenuwstelsel betrokken bij de ondersteuning, zodat de bewegingsvrijheid van het dier verbeterd.

De huid

De huid is een van de grootste organen en biedt bescherming tegen virussen, bacteriën en draagt bij aan de vocht- en temperatuurregulatie.
De huid is gevoelig voor prikkels en een grens tussen de buitenwereld en de binnenwereld van het dier.
20201120_175844
In de huid zitten zenuwcellen die de huid verbindt met het zenuwstelsel.
Dieren hebben op de huid beharing, de vacht biedt een ondersteuning aan de huid.

Een verandering van de vachtkleur en -structuur zoals stugheid en dofheid is een signaal dat er een disbalans is, de huid en vacht geeft een beeld van de gezondheid van het dier.
Aan de huid en vacht is te zien hoe de innerlijke conditie is, denkend aan de lever en nieren. Maar ook de conditie van het immuunsysteem, zenuwstelsel en hormoonsysteem is af te lezen aan de huid en vacht.
Een immuunsysteem uit balans, geeft een gevoeligheid van ontstekingen van de huid en biedt minder bescherming. Bij een hormonale disbalans kunnen borstelige vacht en kale plekken zich laten zien bij het dier.
Stress
Een overbelasting van de lever en de nieren kunnen brosse, harde of vochtige plekken zichtbaar worden bij de vacht.

De huid vertelt ook hoe het dier is op emotioneel niveau. Wat laat het dier van de buitenwereld naar de binnenwereld komen? Staat het dier te open of juist te gesloten? Speelt er pijn bij het dier of zijn er irritaties bij het dier en uit zich dat in jeuk.
Bij huid- en vachtproblemen is het goed om verder te kijken naar de gezondheid van het dier. Alleen het “wegnemen” van de huid- en vachtklachten, verandert niks aan de onderliggende disbalans. Bij het “wegnemen” van de jeukklachten of ontstekingen kunnen organen verder uit balans raken en het dier nog gevoeliger maken.

Binnen de natuurgeneeskunde wordt de huid als een waardevol orgaan gezien, bij herstel van de klachten wordt de disbalans van binnen naar buiten ondersteunt. Het herstel van de huid kan alleen ontstaan zodra het dier zowel fysiek als emotioneel in balans komt.

De huid is met zachte aanrakingstechnieken te behandelen om het dier in balans te krijgen zoals massages en ttouches. Deze methoden geeft ontspanning bij de dieren.

De zintuigen

De zintuigen zijn organen die prikkels kunnen waarnemen, zoals reuk, smaak, zicht, gehoor en evenwicht en voelen.

De ogen verwerken de prikkels van licht, donker en bewegingen en dragen bij aan het zichtvermogen van het dier. Zowel de functie van het oog en het orgaan zelf worden door verschillende orgaansystemen verzorgt zoals de lever en de nieren. Het zenuwstelsel bestuurt de verwerking van de prikkels die via de ogen binnen komen, zodat een dier reageert op wat hij/zij ziet.
De oren verwerken de prikkels van geluiden, luchtdruk en het evenwicht. Via de oren worden de prikkels die via het gehoor binnenkomen verwerkt door het zenuwstelsel, zodat het dier kan reageren op oa geluiden en draagt zorg aan de stabiele lichaamshouding.

Via de neus wordt de lucht gefilterd en de geur van de omgeving verwerkt. De reuk is een belangrijk orgaan voor dieren, waarmee ze de omgeving kunnen aftasten op gevaar en veiligheid. Het vinden van voedsel en soortgenoten vindt voornamelijk via de neus plaats.
BIB13
De smaak zorgt voor een belangrijke functie in het sorteren van de juiste voeding bij dieren, de chemische samenstelling van voeding zoals zoet, zout, bitter, zuur en scherp zorgen voor een keuze of ze de juiste voeding tot zich krijgen.
De huid speelt een belangrijke rol in voor het gevoel van aanraking en pijn, koude en warmte.

Daarnaast hebben dieren nog een zintuig die prikkels verwerken, waarbij dieren vanuit de omgeving fijne signalen kunnen opvangen zonder dat ze tastbaar zijn voor de andere zintuigen, ookwel het 6e zintuig.

Dieren leven nog verbonden met de natuur en hun 6e zintuig speelt een belangrijke rol om vanuit hun intuïtie te reageren op deze signalen.

Ondersteuning van de orgaansystemen

466621813 Rond
134572139 rond
behandelingen
Meerdere kruiden worden ingezet om de orgaansystem te ondersteunen via tincturen.
Bloesemremedies en homeopathie worden ingezet om het dier emotioneel in balans te brengen.
Met acupressuur en reiki wordt de balans van de levenskracht bij het dier hersteld.

Volgende keer in de nieuwsbrief

In de volgende nieuwsbrief staat de decembermaand centraal.

Voor veel dieren is de decembermaand een onrustige perdiode, de feestelijkheden en de jaarwisseling geven spanning, zoals het verplaatsen de huiskamer door de komst van de kerstboom en de beginnende vuurwerkperiode.

Het is goed om uw dier te laten wennen aan de veranderingen die gaan komen en voor te bereiden aan de drukte in de decembermaand.
Met de volgende nieuwsbrief krijgt u tips, zodat uw dier ontspannen mee kan genieten van de feestelijkheden in de maand december.

Heeft uw dier vuurwerkangst, neem dan gerust contact op. In deze periode kunt u al starten met de ondersteuning voor de jaarwisseling.
website email custom