Logo-Lauretta.nl
Beste reader
De zomer is in aantocht en dieren kunnen met ondersteuning van homeopathie behandeld worden voor klachten die voorkomen in de zomer zoals een insectenbeet of een verstapping.

Bij chronische klachten wordt de homeopathie bij dieren ingezet om het zelfhelend vermogen te stimuleren om weer in balans te komen.

In deze nieuwsbrief wordt kracht van de homeopathie uitgelicht, waarmee dieren ondersteund kunnen worden om te kunnen herstellen van hun klachten.

Hartelijke groet,

Diertherapeut
Tamara Schiedon

Geschiedenis van Homeopathie

Het uitgangspunt van de homeopathie is de gelijksoortigheid, waarbij de symptomen van een klacht wordt behandeld met een stof die overeenkomt met de symptomen.

De Griekse arts Hippocrates was de eerste die het principe van gelijksoortigheid in de praktijk heeft toegepast.

De Duitse arts Samuel Hahneman is de grondlegger van de homeopathie Hij bewees het gelijksoortigheidsprincipe door experimenten met verschillende stoffen en verdunningen, ook wel de potenties genoemd.

Daarnaast ontdekte hij dat er verschillende type mensen waren met dezelfde ziekte met andere symptomen en dat er passend middel voor nodig was om deze mensen te kunnen genezen.

De Amerikaanse arts James Tyler Kent zette het werk van Hahneman voort en zo werden de constitutiemiddelen bekend.

De methode van de homeopathie wordt sinds de komst van de allopathische geneeskunde en farmacie moeilijker uitvoerbaar vanwege de huidige regelgeving. De behandelprincipe om de ziekte met het tegenovergestelde behandelen wordt voorop gesteld. Met deze methode wordt gewerkt met onderdrukking van de symptomen in plaats van een helingsproces.

De kracht van de homeopathie

Gezondheid is een balans en is afhankelijk van het evenwicht van het immuunsysteem. Bij een disbalans van het immuunsysteem, ontstaat er een verstoring van het herstelvermogen.

Een ziekte van een individu met haar/zijn constitutie en erfelijke eigenschappen krijgen te maken met invloeden van buitenaf zoals gebeurtenissen, leefomstandigheden, voeding, huisvesting, medicijnen en tijd.

Op het moment dat de invloeden van buitenaf door het individu worden verwerkt, ontstaat er acute klachten en symptomen, zodat er een helingsproces kan ontstaan.

Bij onderdrukking van deze symptomen, “verdwijnen” de klachten. Zolang er geen verandering komt in de invloeden van buitenaf, zal de druk alleen maar toenemen en de klachten chronisch worden en zich verplaatsen naar een dieper niveau.

Door de homeopathische behandeling worden alle aspecten van het ziek zijn en de constitutie van het dier behandeld op grond van acute en chronische klachten, zodat er een heling plaats kan vinden.

Chronische klachten worden met een uitgebreide anamnese bekeken en uw dier krijgt dan een passend behandeladvies.
Het herstelproces wordt hiermee gestimuleerd.

De werking van homeopathie

Bij de homeopathie wordt met een prikkel het zelfhelend vermogen van een dier gestimuleerd.

Het genezingsproces verloopt volgens een patroon om onderliggende blokkades en ziektes te verwerken. Ziekte is een verstoring van de levenskracht, ook wel de energie die het dier in functie onderhoudt. Ziekte laat zich in symptomen zien, op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. De symptomen hebben het doel om de levenskracht te herstellen.

De homeopathie werkt volgens de natuurwetten van het herstel van de levenskracht. Een ziekte of klacht kan chronisch worden als de ervaring (opbouw van schillen) niet worden verwerkt of worden onderdrukt. Door het verwerkingsproces worden de schillen afgebouwd en ontstaat herstel van de klachten en symptomen.

Het kan betekenen dat de klachten uit het verleden weer terug kunnen komen bij een behandeling om te verwerken, zodat er een genezingsproces plaatsvindt. Het verleden kan overgedragen worden van voorouders, ouders en conceptie en geboorte aan het dier en kan ziekte veroorzaken bij het dier.

De uitwerking van klachten met homeopathie wordt van binnenuit naar buiten gewerkt, terwijl het juist ziekteproces van buiten naar binnen verloopt. Herstel van diepliggende klachten kunnen zich openbaren in bv. huidklachten voor het genezingsproces.

De uitwerking van klachten met homeopathie vindt van boven naar beneden plaats, terwijl een ziekteproces van beneden naar boven verloopt. Klachten die worden behandeld kunnen van locatie veranderen in het lichaam.

De begeleiding van een dier en de terugkoppelingen met de inzet van homeopathie wordt nauwlettend gevolgd, zodat de genezing plaatsvindt.

Inzetbaarheid van homeopathie

Binnen een consult wordt er een beeld gevormd bij het dier, van het totale functioneren op mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

Dit totaalbeeld wordt vertaald naar een homeopathisch middel. Binnen de homeopathie zijn er verschillende middelen die overeenkomen met karakteristieken van een dier.

Bij een overeenkomstig beeld van het dier met het homeopathisch middel, zal het dier goed op het middel reageren en geeft de prikkel de stimulans voor zelfgenezing. Dit is een constitutiemiddel van het dier en overeen met het karakter en klachtenbeeld van het dier.

Dieren met een acute klacht, zoals een trauma en insectenbeet kunnen vrijwel met een acuut homeopathisch middel behandeld worden.

Daarnaast kunnen homeopathische middelen ingezet worden volgens een schema van inname, waarbij de vitaliteit wordt versterkt, de blokkade wordt hersteld en de toxische stoffen worden afgevoerd en het helend vermogen wordt gestimuleerd.

Potenties

In de homeopathie wordt gebruik gemaakt van verschillende potenties.
Met de potenties zijn de middelen trapsgewijs verdund en geschud om de kracht van het middel te versterken.
De verschillende potenties worden dan ook op toepassingsmethode ingezet.
  • Bij lokale effecten op orgaan of weefselniveau worden de lage potenties ingezet, zoals de oertinctuur en D-potenties tot D12.
  • Bij verschillende organen of orgaansystemen wordt gebruik gemaakt van de D-potenties van D12 tot D30.
  • Bij een behandeling op het het constitutie van het dier worden de hogere potenties vanaf D30 ingezet.
Daarbij wordt gelet op het acute of chronische ziektebeeld van het dier, de vitaliteit en leeftijd van het dier.

Miasma's

Een miasma is de basisconstitutie, waarop de gezondheid van het dier is gebaseerd. Miasma’s zijn de wortels van alle ziekten.

Door een onverwerkte ervaring, onderdrukking en stress worden miasma’s zichtbaar en uiten zich in onder andere huidklachten.

De drie hoofdmiasma’s zijn Psora, sycose en syflilis.
De Psora is de basismiasma en gaat over verbinding en basisveiligheid. Bij angst, onzekerheid, alleen gelaten worden, heimwee naar het verleden, kunnen er huidklachten, stofwisselingsklachten en aandoeningen van de slijmvliezen ontstaan bij onderdrukking van deze gevoelens en hormoonpreparaten. De ziekte wordt naar een dieper niveau gedrukt en het lichaam kan geen belasting uitscheiden.

Sycose is een miasma waarbij verantwoordelijkheid bij een ander wordt neergelegd en gaat over woekeringen. Aandoeningen van zacht weefsel en tumoren, Er wordt een strijd geleverd en de agressie en macht speelt hiermee mee. Bij een onderdrukking van dit miasma wordt de ziekte verder in het lichaam geduwd.

Syfilis heeft te maken met een onzuivere instelling en gaat over zelfdestructie en zelfbeschuldiging. Er ontstaat verharding en eenzaamheid .Het ziektebeeld gaat wordt destructief naar alle organen, zoals functieverlies van organen en zintuigen.

Met deze kennis is het belangrijk dat een dier zijn/haar ziekteproces kan doormaken, zonder onderdrukking. Ondersteuning van onder ander homeopathie en andere natuurlijke therapievormen dragen bij dat een dier kan gaan herstellen.

Rijken binnen de homeopathie


De homeopathische middelen worden van o.a, planten en mineralen gemaakt. De werking van een middel kan onderverdeeld worden in rijken, De rijken bevatten kenmerken die overeenkomen met het gedrag van het dier en het klachtenbeeld.
In het Dierenrijk horen de dieren die bewegelijk en levendig zijn en maken contact. Deze dieren zijn uitbundig en kunnen rusteloos overkomen. Ze zijn nieuwsgierig van aard en zoeken de verbintenis. De competitie speelt een rol bij deze dieren, zoals leiderschap en bezitterigheid. Klachten komen bij deze dieren in de heftigheid naar voren, denkend aan hormonale problemen en/of heftige reacties van angst en agressie.
In het Mineralenrijk zijn dieren die een tevreden en passieve houding hebben. Ze laten een consult dan ook rustig over zich heen komen. De dieren vragen weinig aandacht en beschermen zich. Deze dieren zijn recht door zee, makkelijk in omgang en zoeken weinig contact. Orde, structuur en een dagelijkse routine is belangrijk voor deze dieren. Klachten rondom de beweging speelt vaak een rol en is er vaak een enkel orgaan betrokken bij de klachten, die een relatie heeft met omgevingsfactoren.
In de Plantenrijk zoeken de dieren steun bij de eigenaar en gedragen zich aanhankelijk. Deze dieren zijn gevoelig en kwetsbaar, al kunnen ze zich flexibel opstellen. Een reactie van het dier kan vanuit een onderliggende emotie zoals angst en onzekerheid laten zien. De klachten variëren van moment en patroon. Deze dieren laten een gevoeligheid van de klimaten zien.
Met de informatie uit de anamnese en observatie van het dier kan er een homeopathisch middel uitgezocht worden die met uw dier overeenkomt.

Genezing of onderdrukking


Binnen de homeopathie wordt ook gekeken of er een genezingsproces bezig is of dat een onderdrukking van klachten en symptomen heeft plaatsgevonden.

Symptomen die veelvoudig worden onderdrukt met antibiotica, cortico's of andere immuun onderdrukkende medicatie heeft een nadelig invloed op het zelfhelend vermogen van het immuunsysteem.

Bij een onderdrukking worden de klachten "weggenomen" alleen vindt er geen genezing plaats. Het immuunsysteem zal daarmee continu belast blijven om te herstellen en raakt overbelast.

Alleen een daadwerkelijke genezing vindt plaats volgens de wetten van de natuur, waarbij het immuunsysteem wordt versterkt en de ontstekingen en verhardingen zullen herstellen. Ook worden toxische stoffen afgevoerd voor een versterking van het immuunsysteem.

De natuurlijke levenskracht van het dier wordt met een homeopathisch middel volgens de natuurkundige formule van Einstein (E=MC²) behandeld. De massa van de genezende stof wordt vrijgemaakt en hierdoor komt de geneeskrachtige werking vrij.

Helaas wordt door de allopathische geneeskunde de werkwijze van homeopathie onderkent en wordt de inzetbaarheid van homeopathie binnen de natuurlijke geneeswijze steeds verder beperkt vanwege de huidige regelgeving. De allopathische geneeskunde staat wel op een keerpunt, waarbij de kennis en inzichten van de holistische geneeswijze wordt erkent en toegepast binnen de allopathische geneeswijze, ten gunste van de gezondheid van het dier.

U kunt als diereigenaar er voor kiezen welke behandeling uw dier krijgt na de allopathische geneeskunde.

Terugkerende klachten en symptomen vragen om een holistische aanpak, zodat uw dier kan herstellen van zijn/haar klachten en symptomen.

Mocht u meer willen weten, neem dan gerust contact op.

Volgende keer in de nieuwsbrief

Verschillende natuurlijke therapievormen zullen in de volgende nieuwsbrieven centraal staan.

In de volgende nieuwsbrief worden de voedingssupplementen en celzouten uitgelicht en besproken.
website email custom 
Email Marketing Powered by MailPoet