Natuurgeneeskunde versus reguliere geneeskunde

Om een helder beeld te kunnen geven is het belangrijk om te weten dat natuurgeneeskunde en reguliere geneeskunde ieder een andere benadering hebben, om de gezondheid van uw dier te bevorderen.

De kennis en wetenschap liggen van beide vormen op een ander vlak, waarbij de grondlegging van deze filosofieën de gezondheid voorop stelt. 

De samenhang tussen de beiden vormen staan voorop en ieder brengt kennis en informatie over de gezondheid. 

De natuurgeneeskunde is de voorloper van de reguliere geneeskunde.

Al eeuwenlang werd gebruik gemaakt van de geneeskracht die planten en kruiden bij zich dragen in de pure vorm en oliën. Later is de kracht van de homeopathie ontwikkeld, waarbij het zelfgenezend vermogen van het lichaam werd gestimuleerd. Ook zijn er behandelwijzen zoals acupunctuur en massages een begrip in de traditionele geneeswijze.

Tot de 18e eeuw werden primitieve operatieve ingrepen, wondbehandelingen en botzettingen uitgevoerd. Vanaf de 19e eeuw is de moderne geneeskunst ontstaan, door de ontwikkeling van de chemie, laboratoriumonderzoeken en klinische onderzoeken.

De oude ideeën over het ontstaan van ziektes werden vervangen door inzichten vanuit de laboratoriumonderzoeken, klinische onderzoeken en chirurgische ingrepen.

Samen voor de gezondheid van het dier.

Waarbij de natuurgeneeskunde zich bezighoudt met de balans van fysieke lichaam en emotioneel welbevinden en alle aspecten die invloed hebben op de gezondheid van het dier, houdt de reguliere geneeskunde zich bezig met de diagnostiek in categorieën, waarbij het specialisme van een categorie diepgang geeft over het functioneren daarvan.

Beiden vormen van geneeskunde geeft kennis over de gezondheid van her dier, waarbij de natuurgeneeskunde zich bezighoud met de verbanden en preventieve behandeling, houdt de reguliere geneeskunde zich bezig met verklaringen en curatieve behandeling.

Bij de natuurgeneeskunde wordt de samenhang van delen van het geheel te begrijpen en bij de reguliere geneeskunde wordt er gefocust op delen om het geheel te begrijpen.

Beide benaderingen zijn anders en toch komen ze overeen en de kunst is om deze geneeswijzen samen te voegen, waardoor de gezondheid van het dier verbeterd.

Informatie van de dierenarts

Tijdens een consult wordt daarom ook altijd gevraagd naar de diagnose van de dierenarts, (bloed)onderzoeken, eerdere ingrepen/behandelingen, medicatie (dosering en duur) om een duidelijk beeld te krijgen wat naar voren is gekomen bij de reguliere geneeskunde.

Deze informatie wordt gebruikt om het natuurgeneeskundig behandeladvies aan te sluiten ter ondersteuning van de balans bij uw dier.

Verslag van natuurgeneeskundig consult naar de dierenarts

Het is mogelijk dat er een verslag van het natuurgeneeskundig consult naar de dierenarts wordt doorgestuurd, zodat de dierenarts de benodigde informatie heeft van de ondersteuning die geboden wordt.

Overleg met de dierenarts

In de praktijk is het ook mogelijk om met de dierenarts te overleggen om de behandelingen op elkaar aan te sluiten. 

Bijwerkingen cq beginverergeringen

Welke behandeling je ook toepast om de gezondheid te bevorderen, elke handeling geeft een reactie in het lichaam.

Met de natuurlijke behandelingen wordt het zelfgenezend vermogen gestimuleerd om in balans te komen.

Om in balans te kunnen komen, geef je het lichaam een prikkel zodat er beweging komt in het ziektebeeld, dan geeft een vorm van chaos, waarbij het lichaam weer reageert om de balans te herstellen. Dit wordt ook wel een beginverergering genoemd.

Ook reguliere geneesmiddelen geven het lichaam een prikkel, alleen door de chemie reageert het lichaam op een andere manier op deze prikkel. De symptomen zullen veelal verdwijnen, echter is er vaak nog een disbalans aanwezig die door deze middelen niet aangesproken worden.
De reactie op deze middelen geven veelal andere soorten klachten, ookwel bijwerkingen genoemd.

Met ondersteuning van natuurlijke middelen kunnen deze bijwerkingen opgevangen worden, zodat het lichaam toch de mogelijkheid krijgt om de balans te herstellen.

Ervaart uw dier met een behandeling van reguliere geneesmiddelen bijwerkingen , er is altijd de mogelijkheid om de natuurgeneeskundige ondersteuning te bieden om deze bijwerkingen te verlichten.