Werkwijze

De helende kracht uit de natuur wordt ingezet bij een consult, waarbij de verschillende therapievormen ondersteunen tot het herstellen van de balans bij uw dier.

Het consult bestaat uit het afnemen van een anamnese en een lichamelijk onderzoek en benoeming van de waarnemingen en de natuurgeneeskundig/TCM diagnose en het behandeladvies. De behandeling vindt plaats tijdens het consult.

Anamnese
Een anamnese is een uitgebreide vragenlijst waarbij vragen gesteld worden over: de klacht en ziektegeschiedenis, de leefsituatie, vaccinaties en parasietenbestrijding, huisvesting en leefomstandigheden, voeding- en vochtopname, gezondheid, gedrag, werkomstandigheden en relatie eigenaar en dier. Met een anamnese is er een goed beeld te vormen over alle aspecten rondom de gezondheid van uw dier.

Lichamelijk onderzoek
Daarnaast zal er een algemeen fysiek onderzoek afgenomen worden en eventueel een specifiek aanvullend lichamelijk onderzoek zoals een bewegingsonderzoek.

Waarnemingen
Tevens worden ook waarnemingen benoemd. Bij het afvoelen van uw dier wordt gelet op temperatuurverschillen, spanningsverschillen, energetische energieën (chakra’s) om tot een totaalbeeld te kunnen komen.

Natuurgeneeskundig/TCM diagnostiek
De anamnese wordt afgerond met een korte samenvatting en vermelding van de natuurgeneeskundig/TCM diagnose
Deze vorm van diagnostiek worden alle aspecten die uit de anamnese naar voren gekomen zijn, tot 1 geheel samengevoegd, waarbij de bron van de disbalans zichtbaar wordt. Vervolgens wordt het behandeladvies weergegeven en in overleg wordt het behandeladvies haalbaar gemaakt.

De duur van een consult
De duur van een eerste consult bedraagt 1 tot 1 ½ uur om alle belangrijke informatie te verzamelen om tot een natuurgeneeskundig/TCM diagnose te kunnen komen.

De vervolgconsulten bedraagt vaak iets korter en behoeft een kortere en klacht gerichter anamnese en kan vaak in 30-45 min afgerond worden voor een aanpassing van de huidige behandeladvies.

De behandelingen bedragen ongeveer een uur, dit is geheel afhankelijk de behoefte van het dier.

Gezondheidscheck of adviezen
Er is ook mogelijkheid om een gezondheidscheck bij uw dier te doen. Bij deze gezondheidscheck zal naast de gezondheid van uw dier, ook de natuurlijke mogelijkheden bespreken voor het aankomende seizoen. Ook wordt er advies gegeven omtrent de parasietenbestrijding etc.

Veel dieren worden jaarlijks gevaccineerd en geregeld chemisch behandeld tegen parasieten, terwijl dat vaak onnodig is en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Met een gezondheidscheck, kunnen we de gezondheid van uw dier verbeteren, zodat veelal chemische behandelingen tegen parasietenbehandelingen overbodig zijn en uw dier op maat gevaccineerd kan worden.

Wilt u een gezondheidscheck voor uw dier?! Neem dan contact op!

Meer informatie: Doordacht vaccineren, Doordacht parasietenmanagement, Doordacht steriliseren en castrerenverrijking voor dieren en voedingsadvies.

Conclusie en differentiaal
Bij de conclusie wordt de disbalans besproken, door de uitleg en informatie over de behandelingen krijgt de eigenaar vaak inzicht over de gezondheid van het dier. De differentiaal wordt tevens ook benoemd om aantal oorzaken van de disbalans te kunnen uitsluiten. Soms is er een doorverwijzing nodig om de conclusie en differentiaal helder te krijgen, zodat het behandeladvies beter aangesloten kan worden om de disbalans te herstellen.

Behandeladvies
Bij het behandeladvies krijgt u uitleg en informatie welke therapievorm(en) uw dier ondersteunen in het herstelproces. De therapievormen kunnen direct ingezet worden, als dat wenselijk is.

Om het herstel proces en genezingsproces voor het dier voorspoedig te laten verlopen is het raadzaam met een afgesproken terugkoppelmoment contact op te nemen met de diertherapeut om het behandeladvies te evalueren. Dan kan de behandeling verder aangepast worden om het dier goed te blijven ondersteunen tijdens de herstelperiode.

De anamnese en behandeladvies kan worden weergegeven in een uitgebreid verslag. Dit verslag wordt op aanvraag geschreven en wordt binnen 5 werkdagen naar u opgestuurd. De besproken informatie kan als naslagwerk bij de gegevens van uw dier te bewaard worden. Het uitgebreide verslag wordt wel in rekening gebracht.

Doorverwijzing
Afhankelijk van de symptomen/klachten kan een doorverwijzing naar een dierenarts worden geadviseerd. De kennis van de dierenarts over het fysieke lichaam van het dier en mogelijkheden tot onderzoeken zoals röntgengrafie, chirurgisch ingrepen, bloedonderzoeken, microscopisch onderzoek, urine en faeces onderzoek, echoscopie etc. bieden extra informatie omtrent de lichamelijke functies van uw dier.

Hiermee kunnen mogelijke conclusies bevestigd of juist uitgesloten worden. In combinatie met de diagnose en uitslagen van de dierenarts en de natuurgeneeskundige waarnemingen kan in overleg met de dierenarts een aansluitend natuurgeneeskundig behandeladvies ingesteld worden.

Graag het vaccinatiebewijs en eventuele recente uitslagen/röntgenfoto’s tijdens het consult bij de hand te houden.

Als een klacht niet alleen door natuurgeneeskundige maatregelen, behandelen en natuurlijke middelen kan worden behandeld, kan een doorverwijzing gegeven worden een ander specialisme voor verdere behandeling, zoals een gedragdeskundigen/-therapeut, fysiotherapeut etc. Dit biedt extra hulp om de klacht te behandelen, om herstel en genezing te bevorderen.

Deze praktijk verwijst naar een aantal dierenartsen en collega’s door, waarbij de professionele terugkoppeling aanwezig is om de behandeling voor uw dier zo efficiënt te laten verlopen.

Algemene voorwaarden, klachtenregeling en privacyverklaring
Om helderheid en duidelijkheid te bieden over de werkwijze en verantwoordelijkheid als diertherapeut wordt er in deze praktijk volgens de Algemene Voorwaarden en de Klachtenregeling van de BCND gewerkt en de wettelijke Privacywet.

Aandachtspunt

Natuurgeneeskunde biedt een mooie ondersteuning van de gezondheid van uw dier. Mocht uw dier al een geruime tijd ernstige gezondheidsklachten hebben, dan is een onderzoek bij de  dierenarts noodzakelijk voordat er natuurlijke ondersteuning ingezet kan worden. Nadat u bij de dierenarts bent geweest, is het mogelijk om uw huisdier te ondersteunen met natuurlijke geneeswijze. 

Bij spoedgevallen en/of twijfel altijd eerst de dierenarts raadplegen, daarna kan in overleg met de dierenarts een natuurlijk behandeling ingesteld worden.

Tijdens de natuurlijke ondersteuning kan ook medische begeleiding van een dierenarts nodig zijn om uw dier in balans te brengen. 

Natuurlijke middelen zijn alleen te verkrijgen na een consult of terugkoppeling.