Dierentolk

Als dierentolk wordt met het dier telepathisch gecommuniceerd.

Telepathie is het waarnemen van gevoelens, beelden, geuren en gedachten. Deze waarnemingen worden waargenomen met het zesde zintuig. De meestgebruikte zintuigen zijn het zicht, gehoor, gevoel, reuk en smaak, met het zesde zintuig wordt de intuïtie gebruikt.

Telepathische communicatie
Met telepathische communicatie wordt het gevoel van het dier opgevangen en gecommuniceerd door uitwisseling van energie.

Deze vorm van communicatie met het dier wordt in de praktijk toegepast om een passend behandeladvies te kunnen geven die aansluit aan de wensen/hulpvraag van het dier en verzorger.

Werkwijze
De telepathische informatie wordt op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en gedragsmatig niveau ontvangen en dit biedt hulp bij de bewustwording van de mens en het dier.

Er worden intuïtieve antwoorden op de vragen gegeven en levert een bijdrage aan de oplossing van de ervaren klachten/problemen.

Daarnaast biedt de communicatie met het dier vertrouwen en voelt het dier zich gehoord en dit geeft extra informatie die kan bijdrage om tot een aansluitend behandeladvies te komen.

Het is de informatie die ik van het dier ontvang en aan de verzorger doorgegeven als dierentolk.

Als dierentolk gebruik ik de volgende gegevens van uw dier:

  • Roepnaam van het dier.
  • Leeftijd van het dier.
  • Geslacht van het dier.
  • Woonplaats van het dier.
  • Foto van het dier (liefst waar het dier alleen op staat).
  • Uw (hulp) vragen voor het dier.

Om de communicatie met u te bespreken heb ik uiteraard ook uw gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres nodig.

De verzorger is volledig vrij om de informatie voor waar aan te nemen. Het is de informatie die op dat moment ontvangen wordt en een bijdrage kan leveren om de communicatie en de bewustwording verder te helpen.
Iedereen mag een eigen mening/waarheid en gevoel hebben, dat geldt ook voor het vrijlaten van een mening/waarheid en gevoel van anderen. Dan is er contact vanuit gelijkwaardigheid.

U kunt een dierentolk consult voor uw dier aanvragen via de email en telefonisch.