Dierentolk

Als dierentolk wordt er telepathisch gecommuniceerd met uw dier.

Telepathie is het waarnemen van gevoelens, beelden, geuren en gedachten en wordt waargenomen met het zesde zintuig. Bij het zesde zintuig wordt de intuïtie gebruikt.

Telepathische communicatie

Met telepathische communicatie wordt het gevoel van het dier opgevangen en gecommuniceerd door uitwisseling van energie. 

Deze vorm van communicatie met het dier wordt in de praktijk toegepast om een passend behandeladvies te kunnen geven die aansluit aan de wensen/hulpvraag van het dier en verzorger.

Werkwijze
De telepathische informatie wordt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau ontvangen en geeft helderheid hoe het dier zich voelt.

Er worden intuïtieve antwoorden op de vragen gegeven en kan een bijdrage leveren aan de oplossing van de ervaren klachten/problemen.

De communicatie met het dier geeft vertrouwen en het dier voelt zich gehoord. 

Het is de informatie die ik van het dier ontvang en aan de verzorger doorgegeven als dierentolk.

Als dierentolk gebruik ik de volgende gegevens van uw dier:

  • Roepnaam van het dier.
  • Leeftijd van het dier.
  • Geslacht van het dier.
  • Woonplaats van het dier.
  • Foto van het dier (liefst waar het dier alleen op staat).
  • Uw (hulp) vragen voor het dier.

Om een terugkoppeling met u van de telepathische communicatie met uw dier mogelijk te maken, is het nodig dat ik uw gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres ontvang.

U kunt een dierentolk consult voor uw dier aanvragen via de email en telefonisch.

De verzorger is volledig vrij om de informatie voor waar aan te nemen. Het is de informatie die op dat moment ontvangen wordt van uw dier en een bijdrage kan leveren om de communicatie en de bewustwording verder te helpen.
Iedereen mag een eigen mening/waarheid en gevoel hebben, dat geldt ook voor het vrijlaten van een mening/waarheid en gevoel van anderen. Dan is er contact vanuit gelijkwaardigheid.