Dierentolk

Als dierentolk communiceer ik telepathisch (intuïtief) met dieren.

Telepathische communicatie
Telepathisch communiceren wordt (op afstand) het gevoel van het dier opgevangen en gecommuniceerd door uitwisseling van energie: de gedachten, gevoelens, beelden en geuren. Dit is op een andere manier dan de gebruikelijke bekende zintuigelijke waarnemingen communiceren als het zicht, gehoor, gevoel, reuk en smaak.
De communicatie gaat via het zesde zintuig, ook wel de buitenzintuigelijke waarnemingen genoemd.

Als therapeut integreer ik de telepathische communicatie met het dier in de praktijk om een passend behandeladvies te kunnen geven die aansluit aan de wensen/hulpvraag van het dier en verzorger.
Naast de integratie als dierentolk in de praktijk kunt u ook ook dierentolkconsult aanvragen via de mail of telefoon.

Werkwijze
Als dierentolk ontvang ik intuïtieve informatie op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en gedragsmatig niveau. Het biedt hulp bij de bewustwording van de mens en het dier.
Er worden intuïtieve antwoorden op de vragen gegeven en levert een bijdrage aan de oplossing van de ervaren klachten/problemen.

Daarnaast biedt de communicatie met het dier vertrouwen en voelt het dier zich gehoord en dit geeft extra informatie die kan bijdrage om tot een aansluitend behandeladvies te komen. Het is de informatie die ik van het dier ontvang en aan de verzorger doorgeef als tolk.

De intuïtieve informatie wordt telefonisch of met de verzorger erbij besproken.

De verzorger is volledig vrij om de informatie voor waar aan te nemen of niet. Het is de informatie die ik op dat moment ontvang en een bijdrage kan leveren om de communicatie en de bewustwording verder te helpen.

Iedereen mag een eigen mening/waarheid en gevoel hebben, dat geldt ook voor het vrijlaten van een mening/waarheid en gevoel van anderen. Dan is er contact vanuit gelijkwaardigheid.

Als dierentolk gebruik ik de volgende gegevens van uw dier:

🐾 Roepnaam van het dier.
🐾 Leeftijd van het dier.
🐾 Geslacht van het dier.
🐾 Woonplaats van het dier.
🐾 Foto van het dier (liefst waar het dier alleen op staat).

Uw (hulp) vragen voor het dier.

Om de communicatie met u te bespreken heb ik uiteraard ook uw gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres nodig.

U kunt ook het aanvraagformulier voor een consult invullen voor een dierentolkgesprek met uw dier.