Praktijk

De therapeut zal bij uw dier in zijn/haar leefomgeving het consult gaan afnemen.
Het vervoer naar een praktijk en aanwezigheid in een “vreemde omgeving” veroorzaken bij de meeste dieren stress en heeft invloed op de observatie en lichamelijk onderzoek.

De keuze is daarom om een soort rijdende praktijk te creëren, waarbij uw dier in zijn/haar leefomgeving kan blijven.
De leef- en omgevingsfactoren worden hiermee ook bekeken en geeft een beeld hoe het dier functioneert in zijn/haar omgeving.

Na een consult kunnen de meeste de geadviseerde middelen direct klaargemaakt worden, om de behandeling direct te kunnen te starten. Het consult, de behandelingen en de middelen worden contant of via pin afgerekend. Meer informatie over de tarieven.

Afspraak maken
Consulten worden volgens afspraak ingepland. Afspraken kunnen telefonisch, via email en aanvraagformulier gemaakt worden.

Ter voorbereiding wil ik graag al weten met welk dier, naam en diersoort en leeftijd in contact kom. Daarbij ontvang ik graag een korte klacht/symptoom omschrijving en evt. behandelingen en medicatie. Dit geeft mij een indicatie over het dier en kan ik daar op voorbereiden om het consult zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Praktijkdagen:
Maandag:   14.00 en 18.00 uur
Dinsdag:     09.00 en 18.00 uur
Woensdag: 14.00 en 18.00 uur
Donderdag:14.00 en 18.00 uur
Vrijdag:       09.00 en 18.00 uur

Telefoon: 06-20757392
Tijdens een consult is de telefoon uitgeschakeld.
U kunt uw bericht gewoon inspreken op de voicemail.
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Email: contact@lauretta.nl

Consult: Afspraak maken

Postadres: Zeewijksingel 19, 4388 EN Oost-Souburg

Kamer van Koophandel: 201.43.180

BCND: 2008-VN-126
De BCND is de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren en fungeert als koepelvereniging voor beroepsbeoefenaars van alle aanvaarde werkvormen van complementaire en/of natuurlijke geneeswijzen voor dieren.

Algemene voorwaarden, klachtenregeling en privacyverklaring
Deze praktijk werkt volgens de Algemene Voorwaarden en de Klachtenregeling van de BCND

Privacywet
Deze praktijk werkt volgens de wettelijke privacyplicht, de privacyverklaring van deze praktijk.