Praktijk

Uw dier staat centraal bij deze praktijk.

De gezondheid van uw dier wordt volgens de natuurlijke geneeswijze ondersteunt. Dit draagt bij aan  het versterken van het zelfgenezend vermogen en het herstel van de balans bij het dier.

Bij deze praktijk kan uw dier in zijn/haar eigen leefomgeving blijven, de diertherapeut komt naar uw dier toe.

Het vervoer naar een praktijk en aanwezig zijn in een “vreemde omgeving” veroorzaken bij de meeste dieren stress en heeft invloed op de observatie en lichamelijk onderzoek, vandaar de keuze om het consult in de leefomgeving van het dier te houden.

Bij het consult worden de leef- en omgevingsfactoren ook bekeken en geeft een beeld hoe het dier functioneert in zijn/haar omgeving.  Bij een consult wordt het dier behandeld met de aansluitende therapievorm.

De geadviseerde middelen kunnen na het consult klaargemaakt worden, zodat uw dier gelijk de therapie kan volgen.

Het consult, de behandelingen en de middelen worden contant of via pin afgerekend na het consult.

Meer informatie over de tarieven.

Afspraak maken

Consulten en behandeling worden volgens afspraak ingepland op de praktijkdagen.

Afspraken kunnen telefonisch, Whatsapp via de email gemaakt worden.

Ter voorbereiding wil ik graag al weten met welk dier zoals naam, diersoort en leeftijd in contact kom. Daarbij ontvang ik graag een korte klacht/symptoom omschrijving en evt. behandelingen en medicatie.
Dit geeft mij een indicatie over het dier en kan ik daar op voorbereiden om het consult zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

De praktijkdagen

Op deze dagen en tijden kunnen er afspraken gemaakt worden.

Maandag:    14.00 en 18.00 uur
Dinsdag:       09.00 en 18.00 uur
Woensdag:  14.00 en 18.00 uur
Donderdag: 14.00 en 18.00 uur
Vrijdag:         09.00 en 18.00 uur

Telefoon: 06-20757392
Tijdens een consult is de telefoon uitgeschakeld. U kunt uw bericht gewoon inspreken op de voicemail. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Ook kunt u een Whatsapp bericht sturen.

Email: contact@lauretta.nl

Mocht een reactie uitblijven op uw email, check voor de zekerheid uw spambox. Stuur gerust een bericht of neem telefonisch contact op. 

Postadres: Zeewijksingel 19, 4388 EN Oost-Souburg

Kamer van Koophandel: 201.43.180

BCND: 2008-VN-126
De BCND is de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren en fungeert als koepelvereniging voor beroepsbeoefenaars van alle aanvaarde werkvormen van complementaire en/of natuurlijke geneeswijzen voor dieren.

Met een licentielidmaatschap voldoe ik als diertherapeut aan de consulten- en bij-/nascholingsnorm van de BCND.

Bij referenties staat een overzicht van de opleidingen en bijscholingen die gevolgd heb.

Deze praktijk werkt volgens de algemene voorwaarden en de klachtenregeling van de BCND.

Privacywet
Deze praktijk werkt volgens de wettelijke privacyplicht. Meer informatie staat in de privacyverklaring van deze praktijk.