Vakantieperiode

De praktijk is van 11 mei t/m 20 mei gesloten voor het maken van afspraken en/of terugkoppelingen.

Vanaf 21 mei worden de berichten en emails beantwoord. Alleen bij urgentie hulpvragen rondom een behandeling van het dier, wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Wilt u op korte termijn natuurlijke ondersteuning krijgen voor uw dier? Neem dan contact op met collega diertherapeuten.

In geval van acute gezondheidsklachten en spoedgevallen bij uw dier, dan is eerste hulp van een dierenarts noodzakelijk.

Bijscholingen

Begin maart staat de bijscholing Manuele Lymfedrainage gepland en zijn er geen afspraken mogelijk van 1 t/m 5 maart 2024 en 18 t/m 19 maart 2024

Deze basis cursus geeft inzicht in de werkingsmechanismen die van invloed zijn op het gehele lymfesysteem. Het inzetten van MLD behandeling bij verschillende aandoeningen draagt bij aan het herstel van het paard en de andere dieren.

Later zal er op deze cursus een verdiepingsmodule volgen over lymfatische en traumatische oedemen. In deze aanvullende verdieping wordt ook gekeken naar welke biochemische processen hierin een rol spelen.

Interrelaties met organen

Vanuit de holistische benadering worden de interrelaties met de organen bekeken om de gezondheid van het dier te verbeteren.

Ieder orgaan van een dierenlichaam werkt samen met een ander orgaan. Een disbalans van een orgaan zijn zichtbaar op meerdere plekken in het lichaam en vormen dan een cluster van gezondheidsklachten.

Deze cluster aan gezondheidsklachten, ookwel een syndroom genaamd. Een syndroom is een ziektebeeld: een verzameling van symptomen die vaker in dezelfde combinatie optreedt, en dus als eenheid worden gezien.

Binnen de natuurgeneeskunde vormen de onderlinge relaties van organen de mogelijkheid om de disbalans bij een dier te achterhalen.

Met de ondersteuning van natuurlijke therapievormen worden de betrokken orgaansystemen behandeld, zodat er een herstel plaats vindt van het lichaam.

Bij een anamnese worden vragen gesteld om de functies van de organen en orgaansystemen helder te krijgen. Het totale beeld van gezondheidsklachten, zowel fysiek als emotioneel geeft de helderheid om wat voor disbalans het gaat voor een passende ondersteuning met natuurlijke therapievormen om uw dier in balans te brengen.

Met het geven van inzicht welke belangrijke interrelaties er tussen organen zijn, geeft u helderheid dat alleen symptoombestrijding geen herstel geeft bij uw dier, alleen het “tijdelijk” wegnemen nemen van het symptoom. Dit veroorzaakt meestal een verdere disbalans in het lichaam, waardoor er andere gezondheidsklachten ontstaan.

Interrelaties van organen vanuit TCM belicht.

Element Hout

Aandachtpunten bij deze dieren zijn de lever en de galblaas. Goede leverenergie zorgt voor beweging van de levensenergie en draagt voor het herstel van het zelfgenezend vermogen bij een dier. De lever is gevoelig voor een overbelasting en een verminderde leverfunctie heeft gevolgen voor het hele lichaam.

Goede galblaasenergie zorgt voor daadkracht en besluitvaardigheid, de galblaas geeft fysieke en emotionele stabiliteit. De galblaas heeft een nauwe relatie met de lever.

Deze dieren zijn gevoelig voor klachten aan spieren en banden zoals spierpijnen, peesontstekingen en verkramping kunnen zichtbaar worden. Daarbij kunnen problemen ontstaan met de nagels, hoeven, klauwen en kunnen er spijsverteringsklachten en oogklachten ontwikkelen.

Het lever heeft een relatie met het hart, bij een disbalans kunnen er hartkloppingen en onrustigheid ontstaan.

De lever heeft een relatie met de long, bij een disbalans ontstaan er depressies, hoesten en benauwdheid.

De lever heeft een relatie met de milt, bij een disbalans ontstaan er gezwollen buik en spijsverteringsklachten.

De lever heeft een relatie met de nier, bij een disbalans ontstaan er zichtproblemen en duizeligheid, hoofdpijn en irritatie.

Element Vuur

Aandachtspunten bij deze dieren zijn het hart, dunne darm, pericard en driewarmer. Ze zijn gevoelig voor klachten rondom de bloedcirculatie en het hart, oedeem/vochtophopingen en dunne darm problemen kunnen zichtbaar worden.

Het hart en pericard hebben een nauwe relatie met de driewarmer en staat in verbinding staat met de andere organen.

Het hart heeft een relatie met de lever, bij een disbalans kunnen er hartkloppingen en onrustigheid ontstaan.

Het hart heeft een relatie met de milt, bij een disbalans ontstaat er o.a. duizeligheid, geheugenproblemen, slapeloosheid en hartkloppingen.

Het hart heeft een relatie met de longen, bij een disbalans kan er kortademigheid en doorbloedingsklachten ontstaan.

Het hart heeft een relatie met de nier, bij een disbalans ontstaat er hyperactiviteit en angst.

De dunne darm heeft een relatie met de nieren en blaas, bij een disbalans kunnen er klachten ontstaan van de nieren en blaas.

Element Aarde

Aandachtspunten bij deze dieren zijn de milt en de maag, ze zijn gevoelig voor spijsverteringsklachten zoals, misselijkheid, diarree en krampen en verminderde eetlust, gevoeligheid op voeding speelt regelmatig mee. Daarnaast kunnen spierklachten ontstaan en bewegingsproblemen veroorzaken.

De milt heeft een relatie met de lever, bij een disbalans ontstaan er gezwollen buik en spijsverteringsklachten.

Het milt heeft een relatie met het, bij een disbalans ontstaat er oa duizelighied, geheugenproblemen, slapeloosheid en hartkloppingen en darmklachten.

De milt heeft een relatie met de longen en bij een disbalans ontstaan vermoeidheid, bewegingsklachten, benauwdheid, slijmophopingen en oedeem.

De milt heeft een relatie met de nieren, bij een disbalans ontstaan er vermoeidheidsklachten, gebrek aan eetlust, spijsverteringsklachten, kouwelijkheid en lage rugpijn.

De maag heeft een relatie met de milt en nieren en reguleert de vochthuishouding in het lichaam.

De nieren hebben een relatie met de longen, bij een disbalans ontstaat er benauwdheid, hoesten, oedeem en incontinentie.

Element Metaal

Aandachtspunten bij deze dieren zijn de longen en de dikke darm. Ze zijn gevoelig voor luchtwegklachten zoals, niezen, hoesten, bronchitis en kortademigheid. De weersinvloeden kunnen ziekmakend zijn en er kunnen zich makkelijk huid-/vachtklachten ontwikkelen. Deze dieren zijn gevoelig voor obstipatieklachten en buikpijn.

De dikke darm heeft een relatie met de long en bij een disbalans kunnen er dikke darmklachten zoals constipatieklachten  en kortademigheid ontstaan

De longen hebben een relatie met de lever, bij een disbalans ontstaan er depressies, hoesten en benauwdheid.

De longen hebben een relatie met het hart, bij een disbalans kan er kortademigheid en doorbloedingsklachten ontstaan.

De longen heeft een relatie met de milt en bij een disbalans ontstaan vermoeidheid, bewegingsklachten, benauwdheid, slijmophopingen en oedeem.

De longen hebben een relaties met de nieren en bij en disbalans kan er benauwdheid, hoesten, incontinentie, oedeem ontstaan.

Element Water

Aandachtspunten bij dieren zijn de nieren en de blaas. Klachten zoals ontstekingen van de urinewegen, rugproblemen en aandoeningen van de botstructuren en tanden kunnen zichtbaar worden. Gehoorproblemen en oogproblemen kunnen te maken hebben met een disbalans in het water element. Klachten van het zenuwstelsel en hormonale verstoringen kunnen vanuit verzwakte nier energie ontstaan.

De nieren hebben een relatie met de lever, bij een disbalans ontstaan er zichtproblemen en duizeligheid, hoofdpijn en irritatie.

De nieren hebben een relatie met het hart, bij een disbalans tussen het hart en nieren ontstaat er hyperactiviteit en angst.

De nieren hebben een relatie met de milt, bij een disbalans ontstaan er vermoeidheidsklachten, gebrek aan eetlust, spijsverteringsklachten, kouwelijkheid en lage rugpijn veroorzaken.

De nieren hebben een relaties met de longen en bij en disbalans kan er benauwdheid, hoesten, incontinentie, oedeem ontstaan.

De blaas heeft verder een relatie met de nieren en reguleert de afvoer van vloeistoffen.

Weersinvloeden

Bij weersinvloeden zoals wind, kou, hitte, vochtigheid en droogte die buiten de seizoenen valt, in extreme mate en een verzwakt immuunsysteem kunnen ziekmakend zijn.
Dan kan er een aversie ontstaan voor de weersinvloed die het veroorzaakt heeft. Er ontstaan gevoeligheden van pijn, verkramping van spieren, jeuk van de huid, stijfheid, uitvloeiing, koorts, ontstekingen, vermoeidheid, zwellingen

Emotionele factoren

In normale omstandigheden zijn dieren in staat om met veranderingen om te gaan.
Bij sterkte emotionele gebeurtenissen kan het ziekmakend worden wanneer het aanpassingsvermogen de situatie niet meer aankan, denkend aan woede, verdriet, angst, bezorgdheid en opwinding.

Overige factoren

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de functionaliteit van organen en orgaan systemen, denkend aan voeding, stress, leefomgeving, trauma, zwakke constitutie van het dier en toxische belasting. Deze factoren worden ook bekeken bij een anamnese en wordt het behandeladvies op aangepast.

Interrelaties vanuit het immuunsysteem, zenuwstelsel en endocrien systeem belicht.

Het immuunsysteem heeft een nauwe relatie met de huid en slijmvliezen. Waar de huid bescherming biedt van de buitenwereld, biedt de slijmvliezen de bescherming van de binnenwereld.

De huid geeft als beeldscherm aan waar er een disbalans is, denkend aan de organen zoals de lever, nieren, darmen, longen, maar ook de functie van het immuunsysteem zelf,, hormonale balans en zenuwstelsel. Vachtverkleuringen en -structuur, gevoeligheden van de huid en vacht geven een duidelijke beeld vorming aan waar de disbalans zich bevind.

De slijmvliezen in de darmen vormen de grootste deel van het immuunsysteem. Gevoeligheden van de darmen geven uitingen aan o.a. de huid, oren en zenuwstelsel. Het zenuwstelsel reguleert de verwerking van zintuigelijke prikkels samen met de emotionele en verstandelijke processen. Gevoeligheid van de darmen hebben invloed op het gedrag van de dieren.

De endocriene organen met de hormonen vormen een besturing, samen met het zenuwstelsel en immuunsysteem en dragen bij aan de bewustzijnsprocessen, stofwisseling en de natuurlijke weerbaarheid van het dier.

Een disbalans veroorzaakt wisselende energie, aanhoudende klachten en gedrags- en lichaamsveranderingen, verstoorde stofwisselings-, spijsverteringprocessen en vochthuishouding.

Om een dier in balans te krijgen en te laten herstellen van zijn/haar klachten is een holistische benadering en alle betrokken organen en orgaansysteem ondersteunen wenselijk.

Herkent u de beschreven klachten bij uw dier, neem dan gerust contact op voor een passende ondersteuning.

Signalen van een disbalans bij uw dier

De gezondheid van een dier is een toestand waarin het dier vrij is van klachten op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau.

Bij lichamelijke en emotionele klachten is het zelfgenezend vermogen van het dier bezig om in balans te komen.

De symptomen die zichtbaar zijn, zijn uitingen van de disbalans en hebben een functie.

De kracht van het immuunsysteem van het dier zorgt voor het herstel van de gezondheid.

De holistische benadering zal gericht kijken naar de gezondheidsklachten van het dier om het zelfgenezend vermogen te versterken.

Signalen van een disbalans kunt u waarnemen bij uw dier.

 • Uiterlijke kenmerken zoals huid, nagels en vachtklachten.
 • Gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen, diarree en braken, uitscheidingen.
 • Verandering van eet- en drinkgedrag.
 • Verandering van bewegingen een houding
 • Verandering in conditie.
 • Verandering in activiteiten en rusten.
 • Gedragsveranderingen.
Holistische ondersteuning

Bij het herkennen van de signalen van een disbalans bij uw dier kunt u contact opnemen voor de holistische ondersteuning.

 • Voor het herstel van de disbalans wordt er ondersteuning geboden.
 • Het immuunsysteem wordt versterkt.
 • De uitscheiding van toxines wordt gestimuleerd.

Het dier kan met de holistische ondersteuning begeleiding krijgen.

 •  Vaccinaties en parasitaire behandelingen.
 • Operatieve en medische ingrepen.
 • Bijwerkingen van medicatie

Daarbij krijgt u advies om:

 • De toxische belasting te kunnen verlagen bij uw dier.
 • Voedingsadvies naar natuurlijke voeding voor de optimale gezondheid.
 • Aanpassing van de leefomstandigheden om oa de stress te reduceren.
Wanneer naar de Dierenarts
 • Bij acute en spoedeisende gezondheidsklachten.
 • Medische behandelingen zoals operaties en ingrepen.
 • Aanvullende onderzoeken zoals bloed, ontlasting en urine etc.

Daarbij is het belangrijk dat u goede afspraken maakt over de noodzakelijke behandeling en kosten bij de dierenarts.

Hoe vind ik een goede betaalbare dierenarts?

Er is op het moment veel beweging bij de dierenartsen en deze praktijk houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Een dierenarts bezoek kan nodig zijn en het is fijn als u bij een goede en betaalbare dierenarts terecht komt.

Bij een dierenarts komt u voor acute zorg bij uw dier en er zijn mogelijkheden tot verder onderzoek.

Bij specifieke klachten kunt u worden doorgestuurd naar een specialist, ookwel naar een dierenkliniek voor een uitgebreider onderzoek en  behandeling.

De ontwikkeling van overname van veel dierenartsenpraktijken door grote dierenzorgketens, draagt bij dat veel dierenartsenpraktijken omgebouwd worden naar dierenklinieken. De acute zorg bij uw dier wordt hierdoor gelijk uitgebreider/specialistische en spelen er veel hogere tarieven. wat niet altijd gelijk nodig is voor de klacht bij uw dier.

Bij een basis onderzoek of behandeling herstellen dieren vaak al. Een verder (specialistisch) onderzoek is pas nodig als de basis behandeling geen vooruitgang biedt bij uw dier, hierbij kunt u denken aan uitgebreid bloedonderzoek, röntgenfoto, chirurgische ingrepen etc.

De dierenklinieken die zijn aangesloten bij de grote dierenzorgketen/maatschappen vermelden dat op hun website en deze dierenklinieken sturen uw dier bij spoed buiten hun eigen openingstijden. naar specialistische dierenartsen uit dezelfde dierzorgketen/maatschap.

De kleine dierenartspraktijken, waarbij 1 tot 2 dierenartsen werken, staan los van deze grote maatschappen en werken samen met andere dierenartsenpraktijken uit de omgeving en bieden de zorg die als eerste nodig is bij uw dier,

Om u inzicht te geven welke vragen u kunt stellen aan de dierenarts, geeft u de mogelijkheid om een goede betaalbare dierenarts te kunnen kiezen voor uw dier.

Op deze manier kunt u de behandelingen en de tarieven in de gaten houden bij uw dier en kunt u de behandeling afstemmen wat bij uw budget past en uw dier een betaalbare behandeling bij de dierenarts krijgt.

Er is tegenwoordig veel mogelijk qua onderzoeken cq behandelingen bij de dieren .

Echter kan deze zorg ook doorslaan en staat het dierenwelzijn en dierwaardigheid in het gedrang. Voor een dier kan een specialistische onderzoeken en behandeling het levensplezier nadelig beïnvloeden. Hierbij hoort voorop te staan of het dier nog een dierwaardig bestaan heeft na de behandeling etc.

De opmars van grote specialistische dierenklinieken gaat ten koste van de kwaliteit van de dierenzorg, waarbij het doel om zoveel mogelijk uit de zorg te halen bij het dier. Hiermee bestaat er een risico dat de dieren overbelast worden door allerlei onderzoeken, behandelingen die uiteindelijk ten koste gaat van het dier. Ook een besluit dat het dierwaardig is om een dier zijn/haar rust te geven blijft veelal onbesproken.

Een dier is een levend individu die een waardig medische zorg krijgt die gebaseerd is op een dierwaardig bestaan!

Het advies van deze praktijk:

 • Bij geen noodzakelijke zorg, bel naar verschillende dierenartsen in uw omgeving voor een prijsopgave van de betreffende operatie, behandeling en/of operatieve ingreep.
 • Maak duidelijke afspraken over de nodige behandelingen.
 • Vraag naar de zorg die de dierenartsenpraktijk kan bieden voor uw dier.
 • Vraag naar de specifieke kosten van de behandeling en vergelijk deze met andere dierenartspraktijken
 • Vraag naar de noodzakelijke behandelingen en prognose van de behandelingen.
 • Vraag om bedenktijd voor de zorg bij uw dier die geen levensbedreiging vormt.
 • Maak zelf een lijst van de dierenartsenpraktijken in de buurt en leg deze bij uw telefoon
 • Zoek uit welke dierenartspraktijken in de omgeving een onderlinge dienstverband hebben.
 • Vraag na bij uw dierenarts waar u naar toe wordt doorverwezen in geval van spoed buiten de openingstijden in avonden/weekenden/feestdagen.
 • Krijgt u bij een dan deze vragen een antwoord dat uw dier uitgebreid onderzoek moet worden zonder toelichting en geen prijsopgave krijgt, dan kunt u beter verder op zoek gaan naar een andere dierenartspraktijk.

Wat kunt u al zelf doen om uw dier gezond te houden

Er zijn veel mogelijkheden om zelf de gezondheid van uw dier te versterken, denkend aan het bieden van de basisbehoefte van het dier, het beperken van belasting van het immuunsysteem door vaccinaties.

Ook kunt u zelf natuurlijke parasietenmanagement toepassen door oa wormonderzoek samen met natuurlijke voeding wordt de darmgezondheid en de algehele weerbaarheid vergroot.

Met het doordacht vaccineren wordt het immuunsysteem van uw dier minder belast, wat ten goede komt voor de gezondheid van uw dier. Het optimaal werkend immuunsysteem draagt bij aan het zelfgenezend vermogen

Bij deze praktijk ontvangt u tips voor een optimale gezondheid van uw dier.

Ondersteuning van natuurlijke therapieën dragen bij aan een optimale gezond van uw dier.

Bij deze praktijk ontvangt u een passende ondersteuning bij uw dier tijdens een consult.

Berichtgeving over de ontwikkeling bij dierenartsen.

Er komen steeds meer berichten in de media over oa de grote dierenzorgketens/maatschappen, de hoge tarieven die gerekend worden en de  manier van werken zoals over-behandelen. Deze dierenklinieken zijn gebaseerd op targetsystemen  en specialistische protocollen.

Deze berichten worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Mocht er nieuwe informatie beschikbaar zijn, om u in te lichten, wordt dat in deze blog verder vermeld.

Bronnen: