BBRS en Homotoxicologie

Vanuit de holistische werkwijze wordt het functioneren van het BBRS en de invloeden van toxische stoffen bekeken.

BBRS

Het Basis Bio Regulatie Systeem zorgt een belangrijke rol is het communicatie- en regulatiesysteem in het lichaam. Alle cellen zijn in verbinding met dit systeem. 

Het BBRS wordt gevormd door extra cellulair vocht met daarin immuungerelateerde cellen in een web van o.a. bindweefsel, lymfevaten en vegetatieve zenuwstelsel.

De communicatie gaat via hormonen en zenuwstelsel, overdrachtsstoffen en uitscheidingsstoffen.

Het BBRS is een samenhangend geheel met het zelfgenezend vermogen en de stofwisseling van het BBRS zal worden verbeterd als er een hoge toxische belasting aanwezig is.

Homotoxicologie

Toxische stoffen beïnvloeden het herstelvermogen van het lichaam. 

Door inzicht te krijgen over de toxische belasting van het lichaam, kan er een passend behandeladvies gemaakt worden, om de uitscheiding van toxische stoffen te bevorderen.

Elk dier en mens reageert in fases om zich te ontdoen van de toxische stoffen. In deze fases is het belangrijk dat de uitscheidingswegen gestimuleerd worden.

In deze fases zijn “symptomen” zichtbaar die vanuit de natuurgeneeskunde belangrijk zijn.

Veelal worden deze symptomen vanuit de reguliere geneeskunde onderdrukt, waardoor de regulatie van de toxische belasting verstoord worden en tot chronische ziekte kunnen leiden.

  • In de eerste fase, ook wel de humorale fase is het lichaam in staat  om toxines uit te scheiden. Dit gebeurt via excretie (fysiologische uitscheiding) en ontsteking (pathologische uitscheiding)
  • In de tweede fase, de matrixfase, is het al moeilijker om toxines te verwijderen. De matrix vormt nog wel een bescherming voor de cel. Via depositie is er een opslag van toxines door een te hoge hoeveelheid. In de impregnatiefase komen de toxines in de cel.
  • In de derde fase, de cellulaire fase, is er weefselbeschadiging. In de impregnatiefase ontstaat er schade aan de cel door een verminderde weerstand. In de degeneratiefase sterven structuren in de cel en de laatste dedifferentiatiefase vindt er een ongecontroleerde celdeling plaats, waarbij nieuwbouw van weefsel ontstaan. Het lichaam probeert de ernstige vergiftiging door concentratie zoveel mogelijk plaatselijk te houden.

Doelstelling met de homotoxicologie

De behandeling zorgt ervoor dat de negatieve verschuiving van symptomen en ziektebeelden beperkt wordt en het bio-dynamisch evenwicht en de vitale energie wordt hersteld.

  • De transportsystemen wordt geoptimaliseerd, zodat toxines worden afgevoerd.
  • Het immuunsysteem wordt geactiveerd, zodat het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd.
  • De toxische invoer wordt beperkt (Denkend aan voeding, medicijnen en andere gifstoffen zoals parasitaire middelen)

De darmgezondheid wordt hersteld, voor een verbetering van de spijsverteringsprocessen en het immuunsysteem.

Via natuurlijke therapieën wordt de positieve verschuiving via onstekingsfase naar excretiefase gestimuleerd, zodat de toxines afgevoerd kunnen worden.