Werkwijze

Bij deze praktijk wordt met een consult de tijd genomen om uw dier in zijn/haar eigen omgeving te leren kennen, te kunnen observeren en te onderzoeken. Er wordt uitgebreid ingegaan op de gezondheid van uw dier, zodat u een passende natuurgeneeskundig behandeladvies krijgt voor uw dier. 

Met het behandeladvies zullen natuurlijke therapievormen ingezet worden om uw dier te ondersteunen bij het herstel van een goede gezondheid.

Anamnese

Het consult bestaat uit het afnemen van een anamnese en een lichamelijk onderzoek en volgt er een  natuurgeneeskundig/TCM diagnose samen met het behandeladvies. De behandeling vindt plaats tijdens het consult.

Een anamnese is een vragenlijst over huidige klacht en de ziektegeschiedenis. Daarnaast wordt de leefsituatie zoals de huisvesting en leefomstandigheden meegenomen samen werkomstandigheden, gedrag en relatie eigenaar en dier. De algehele gezondheid zoals de eetlust en voeding, samen met het drinkgedrag geven een goed beeld te vormen over alle aspecten rondom de gezondheid van uw dier.

Bij een consult wordt gewerkt met raamwerken om een behandeladvies te kunnen geven. De raamwerken geven een duidelijk beeld over de functies van de lichaamssystemen en de aandachtspunten.

Lichamelijk onderzoek
Bij een consult krijgt uw dier een lichamelijk onderzoek. om de gezondheid van uw dier helder te krijgen.

Waarnemingen
Bij het lichamelijk onderzoek wordt er gelet op temperatuurverschillen, spanningsverschillen, energetische energieën (chakra’s) om tot een totaalbeeld te kunnen komen.

Natuurgeneeskundig/TCM diagnostiek
Het consult wordt afgerond met een korte samenvatting en een conclusie, waarbij alle aspecten die uit de anamnese naar voren gekomen zijn, tot 1 geheel zijn samengevoegd. Vervolgens wordt het natuurlijk behandeladvies besproken en de geadviseerde natuurlijke middelen klaargemaakt.

Conclusie en differentiaal
Bij de conclusie wordt de disbalans besproken. U krijgt de uitleg en informatie over de behandelingen krijgt de eigenaar vaak inzicht over de gezondheid van het dier.

De differentiaal wordt tevens ook benoemd om aantal oorzaken van de disbalans te kunnen uitsluiten.

Soms is er een doorverwijzing nodig om de conclusie en differentiaal helder te krijgen, zodat het behandeladvies beter aangesloten kan worden om de disbalans te herstellen.

De duur van een consult

De duur van een eerste consult bedraagt 1 tot 1 ½ uur om alle belangrijke informatie te verzamelen om tot een natuurgeneeskundig/TCM diagnose te kunnen komen.

De vervolgconsulten bedraagt een kortere duur en kan vaak in 30-45 min afgerond worden voor een aanpassing van de huidige behandeladvies.

De behandelingen bedragen ongeveer een uur, dit is geheel afhankelijk de behoefte van het dier.

Behandeladvies

Bij het behandeladvies krijgt u uitleg en informatie welke therapievorm(en) uw dier ondersteunen in het herstelproces. De therapievormen kunnen direct ingezet worden, als dat wenselijk is.

Om het herstel proces en genezingsproces voor het dier voorspoedig te laten verlopen is het raadzaam met een afgesproken terugkoppelmoment contact op te nemen met de diertherapeut om het behandeladvies te evalueren. Dan kan de behandeling verder aangepast worden om het dier goed te blijven ondersteunen tijdens de herstelperiode.

De anamnese en behandeladvies kan worden weergegeven in een uitgebreid verslag. Dit verslag wordt op aanvraag geschreven en wordt binnen 5 werkdagen naar u opgestuurd. De besproken informatie kan als naslagwerk bij de gegevens van uw dier te bewaard worden. Het uitgebreide verslag wordt wel in rekening gebracht.

Doorverwijzing

Afhankelijk van de symptomen/klachten kan een doorverwijzing naar een dierenarts worden geadviseerd. De kennis van de dierenarts over het fysieke lichaam van het dier en mogelijkheden tot onderzoeken zoals röntgengrafie, chirurgisch ingrepen, bloedonderzoeken, microscopisch onderzoek, urine en faeces onderzoek, echoscopie etc. bieden extra informatie omtrent de lichamelijke functies van uw dier.

Hiermee kunnen mogelijke conclusies bevestigd of juist uitgesloten worden. In combinatie met de diagnose en uitslagen van de dierenarts en de natuurgeneeskundige waarnemingen kan in overleg met de dierenarts een aansluitend natuurgeneeskundig behandeladvies ingesteld worden.

Graag het vaccinatiebewijs en eventuele recente uitslagen/röntgenfoto’s tijdens het consult bij de hand te houden.

Soms is het nodig om een aanvullende ondersteuning aan te bieden bij collega’s, om de natuurlijke behandeling te versterken. Deze praktijk zal u doorverwijzen naar ander specialisme voor verdere ondersteuning zoals een gedragdeskundigen/-therapeut, fysiotherapeut etc. Dit biedt extra hulp om de klacht te behandelen, om herstel en genezing te bevorderen.

Deze praktijk verwijst naar een aantal dierenartsen en collega’s door, waarbij de professionele terugkoppeling aanwezig is om de behandeling voor uw dier zo efficiënt te laten verlopen.

Gezondheidscheck

Er is de mogelijkheid om een gezondheidscheck bij uw dier af te spreken. Een gezondheidscheck draagt bij aan een optimale gezondheid van uw dier. 

Bij de gezondheidscheck wordt ingegaan om de gezondheid van uw dier te verbeteren en zullen de natuurlijke mogelijkheden besproken worden omtrent vaccinaties en parasietenbestrijding. 

Wilt u een gezondheidscheck voor uw dier?! Neem dan contact op!

Meer informatie: Doordacht vaccineren, Doordacht parasietenmanagement, Doordacht steriliseren en castrerenverrijking voor dieren en voedingsadvies.

Algemene voorwaarden, klachtenregeling en privacyverklaring

Om helderheid en duidelijkheid te bieden over de werkwijze en verantwoordelijkheid als diertherapeut wordt er in deze praktijk volgens de Algemene Voorwaarden en de Klachtenregeling van de BCND gewerkt en de wettelijke Privacywet.

Aandachtspunt

Natuurgeneeskunde biedt een mooie ondersteuning van de gezondheid van uw dier. Mocht uw dier al een geruime tijd ernstige gezondheidsklachten hebben, dan is een onderzoek bij de  dierenarts noodzakelijk voordat er natuurlijke ondersteuning ingezet kan worden. Nadat u bij de dierenarts bent geweest, is het mogelijk om uw huisdier te ondersteunen met natuurlijke geneeswijze. 

Bij spoedgevallen en/of twijfel altijd eerst de dierenarts raadplegen, daarna kan in overleg met de dierenarts een natuurlijk behandeling ingesteld worden.

Tijdens de natuurlijke ondersteuning kan ook medische begeleiding van een dierenarts nodig zijn om uw dier in balans te brengen. 

Natuurlijke middelen zijn alleen te verkrijgen na een consult of terugkoppeling.