Stress bij dieren

Ook dieren kennen stress, maar wat is stress eigenlijk?!

Stress
Als dieren reageren op een situatie waarbij er gevaar/spanning dreigt, dan kunnen ze gaan vluchten, vechten en verstarren.

Tijdens de alarmfase wordt via het zenuwstelsel in de hersenen en de hypofyse de bijnieren aangestuurd om adrenaline en cortisol aan te maken, zodat de dieren direct kunnen reageren en het kunnen volhouden. Met deze hormonen wordt de hartslag en ademhaling versnelt, de spieren krijgen een hogere bloedvoorziening

Op dit moment worden alle andere functies zoals spijsvertering, lichaamsherstel en opbouw gestopt, zodat de energie gebruikt kan worden om te reageren.

Zodra het gevaar/spanning voorbij is, zal het dier weer herstellen en zal de hartslag en ademhaling weer normaliseren, de spijsvertering en lichaamsherstel en opbouw wordt hervat

Langdurige en chronische stress
Bij langdurige stress zoals het verblijven in een omgeving waar veel spanning is of er wordt teveel van het dier gevraagd/verwacht ontstaat er chronische stress.

Chronische stress is het lichaam in continue paraatheid en dit heeft invloed op zowel het zenuwstelsel, hormoonsysteem, immuunsysteem en spijsvertering. In deze fase is het lichaam uitgeput.

Deze dieren zijn vaak overprikkeld, ze leren moeilijker en reageren gevoeliger. Daarbij raak hun hormoonhuishouding verstoord waarbij bepaald gedrag kan versterken.

Het immuunsysteem verzwakt en deze dieren zijn gevoeliger op oa bacteriën en virussen en zijn vatbaarder voor ontstekingen van de huid, maag en darmstelsel. Dit heeft ook gevolgen voor de barrièrefunctie van de darm en de darmgezondheid. Ook het herstelvermogen gaat achteruit en helen wonden slechter.

Daarbij veroorzaakt de verhoogde cortisolgehalte in het lichaam de calciumhuishouding, wat invloed heeft op oa botstructuren.

De hoge spanning in het lichaam geeft klachten aan spieren, nek en rug en de dieren hebben meer pijn.

Deze fase vraagt een langdurige ondersteuning om de balans te herstellen.

Stressoren
Stressoren zijn oorzaken van stress in het lichaam en worden in 4 verschillende categorieën onderverdeeld.

Psychologische stressoren

Dit zijn gebeurtenissen, situaties, personen en/of dieren die als bedreigend worden gezien, emotionele disbalans.

Fysische stressoren

Dit zijn verwondingen, kwetsuren, pijn, overbelasting/onderbelasting van beweging/training.

Microbiologische stressoren.

Dit zijn infecties door bacterien, virussen, schimmels en parasieten.

Chemische stressoren

Dit zijn schoonmaakmiddelen, luchtverfrissers, kunstmatige geur-/kleur-/ en smaakstoffen, vaccinaties, bestrijdingsmiddelen tegen parasieten.

Holistische visie
Vanuit de holistische visie worden alle factoren zoals gezondheid, voeding en de oorzaken van de stress meegenomen tijdens een consult om een passend behandeladvies te kunnen geven.

Bij een verstoring van het zenuwstelsel, hormoonsysteem en immuunsysteem vraagt dat enige tijd en geduld om te kunnen herstellen en zijn er verschillende therapievormen nodig.

Dit heeft te maken dat het gaat om besturingssystemen van alle organen en orgaansystemen rn een nauwe functionele samenhang hebben.

Herkent u uw dier met deze uitleg, neem dan gerust contact op, zodat we een start kunnen maken in het herstel.

Terug naar: Extra