Bewustwording van ziek zijn

Om te begrijpen waarin natuurgeneeskundige therapieën een positieve effect kunnen behalen in het herstel van het zelfgenezend vermogen wil ik u bewust laten worden van de functie van een ziekte.

Ziekte kan namelijk zeer nuttig zijn. De ziektesymptomen zoals pijn en koorts zijn signalen van het lichaam op een disbalans in het lichaam en wordt vaak veroorzaakt door een innerlijk conflict. Bij een innerlijk conflict ontstaan er blokkades in het lichaam en dit uit zich in een ziekte.

Innerlijk conflict
Een innerlijk conflict kan uit diverse “vijanden” bestaan. Deze “vijanden” zijn uitwendige projectieschermen die de weerspiegeling geeft van wat we zelf niet kunnen uitstaan en daarom in anderen verafschuwen. Als we er in slagen om de uitwendige en inwendige vijanden lief te hebben, vloeit er heelwording uit voort. Hoe beter we in staat zijn op ziekte te herkennen als een signaal van de ziel , hoe makkelijker we slagen in heelwording.

Leerproces
Ziekte kan ook een uiting zijn van een leerproces. Om verder te kunnen ontwikkelen, bieden ziekten hulp aan om zich bewust te worden van zijn/haar lichaam en geest.

Spiegel
Daarnaast kunnen ziektes van dieren ook een spiegel zijn voor de eigenaar van het dier en kunnen dieren ziek blijven zolang de bewustwording van de eigenaar nog niet is gekomen.
Zodra de eigenaar van het dier bewust wordt van haar/zijn innerlijk conflict en dit gaat behandelen, zal het dier ook herstellen van zijn/haar ziekten.
Dieren kunnen ook de spanningen en innerlijke conflicten van de eigenaar overnemen en hierdoor ziektesymptomen krijgen

Hulpmiddel
Daarom is het belangrijk om de symptomen te zien als hulpmiddel om de ziekte te behandelen.
Als de symptomen onderdrukt worden, zal het lichaam grotere signalen afgeven om aan te geven dat er een innerlijk conflict is. Bij onderdrukking van symptomen zal daarom in het lichaam andere diepere en ernstigere lichamelijke klachten ontstaan.

Zolang het innerlijk conflict niet opgelost wordt, zal het lichaam de symptomen als signaal laten zien. Als het innerlijk conflict behandeld is, zullen de ziektesymptomen vanzelf verdwijnen en zal het lichaam herstellen van de ziekte.

Verbinding
Alle lichamelijke systemen en het emoties zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.
Als er een emotioneel (innerlijk) conflict is, heeft dit direct invloed op alle lichamelijke systemen en kunnen ziektesymptomen ontstaan en andersom.
Er is een samenhang tussen veranderingen van het immuunsysteem en de ontwikkeling van psychische en fysieke ziekten.

Om te genezen van een ziekte is het leren luisteren naar de eigen innerlijk en bewust te worden van de innerlijke gevoelens.
Door eigen verantwoordelijkheid te nemen in het aanpassen van het leefpatroon en denkpatroon wordt het zelfgenezend vermogen gestimuleerd.

Natuurgeneeskunde
Natuurgeneeskundige therapieën zullen o.a. de innerlijke gevoelens en conflicten worden behandeld en het zelfgenezend vermogen zal gestimuleerd en/of ondersteund worden. Hiermee zullen blokkades in het lichaam opgelost worden en kan het lichaam herstellen.

Het is daarom van belang om te weten dat bij natuurgeneeskundige therapieën meer doen dan alleen de symptomen behandelen.

Als met natuurgeneeskundige therapieën de symptomen nog aanwezig blijven, zal er dieper gekeken moeten worden naar het innerlijk conflict, het leerproces van het dier en de spiegelfunctie van het dier naar de eigenaar en vervolgens deze verder ondersteund en behandeld worden.

Aanpassingen in de leefomgeving, voeding en denkpatroon zijn daarom van groot belang om verandering van de blokkade te kunnen doorbreken.
Ook al lijken de aanpassingen in de leefomgeving en voeding geen direct verband te hebben met de ziektesymptomen, kunnen deze veranderingen wel helpen om het zelfgenezend vermogen te stimuleren en blokkades in het lichaam op te lossen.

Het advies van een natuurgeneeskundig therapeut zal daarom naast natuurgeneeskundige middelen ook maatregelen en handelingen adviseren om veranderingen te weeg te brengen die een positief invloed hebben op het zelfgenezend vermogen.

Verantwoordelijkheid
Het is uiteraard aan de eigenaar van het dier de eigen verantwoordelijkheid en keuze om de geadviseerde middelen, maatregelen en handelingen in te gaan zetten. Het is een behandeladvies.
Met de eigenaar zal bekeken worden of het advies haalbaar is en mogelijk op haalbaarheid aangepast worden, zodat het behandeladvies opgevolgd kan worden.

Op het moment dat het behandeladvies gedeeltelijk of niet opgevolgd wordt, heeft dit degelijk effect op het resultaat van de behandeling en kunnen symptomen aanwezig blijven omdat de werkelijk innerlijk conflict niet is verwerkt en blokkades in het lichaam blijven.

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik verantwoordelijk voor om een zo goed passend behandeling te adviseren. Na het geven van het passend behandeladvies ligt de verantwoordelijkheid van de uitvoering van het behandeladvies bij de eigenaar.
Ik kan dan als therapeut bijspringen als het behandeladvies aangepast moeten worden om het zelfgenezend vermogen verder te ondersteunen en te stimuleren.

Hiermee wil ik aangeven dat ik als therapeut op verantwoordelijke wijze welke natuurgeneeskundige therapieën ingezet kunnen worden om het zelfgenezend vermogen en herstel van uw dier te ondersteunen en stimuleren.

Daarnaast is ook een eigen verantwoordelijkheid over het uitvoeren van het behandeladvies.
Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is afhankelijk van het dier zelf en opgevolgde adviezen en mogelijke aanpassingen van het behandeladvies.

Terug naar: Extra