Doordacht een huisdier kiezen

Deze pagina is bedoeld om u doordacht een (ras)dier te kunnen kiezen.

Helaas is er een slechte ontwikkeling in de gezondheid van de gefokte rasdieren.
Het is daarom belangrijk om goed bewust te zijn van de keuze van het dier die u wilt kiezen. Win daarom eerst goede en uitgebreide informatie over het dier en zijn gezondheid en beslis bewust en verantwoord voor een bepaald dier

De keuze
De keuze om een gefokt rasdier te kiezen is verschillend, vaak is de uiterlijke kenmerken en gedrag de aantrekkingskracht om voor een bepaald gefokt dier te kiezen.

Helaas worden veel dieren alleen gefokt op de uiterlijke kenmerken en is weinig gekeken naar de gezondheid en extreem afwijkend gedrag. Hierdoor zijn dieren met lichamelijke afwijkingen en gedragsafwijkingen doorgefokt en dit kan op den duur (ernstige) lichamelijke klachten en kan zelf tot noodlottige situaties leiden.

In de natuur overleven, door natuurlijke selecties, alleen de sterkste individu dier en worden de sterke, goede genen doorgegeven aan het nageslacht.

De zwakkere individuen, vaak met lichamelijke en gedrags-afwijkingen worden verstoten door de moederdier, kudde of roedel. Hierdoor zal het dier sterven en deze genen kunnen niet verder doorgegeven worden.

Door inteelt en selectie op overdreven “raskenmerken” zijn de dieren geworden zoals ze zijn geworden.
De “raskenmerken” zijn ooit door mensen bedacht en worden nu als rasstandaard erkent en door keurmeesters gekeurd…
De rasstandaarden zijn bijna nooit in het belang van het dier zelf…deze dieren zijn gefokt omdat de mens het mooi (?!?) vond.

Helaas zijn er nu vele dierrassen met ernstige lichamelijke klachten die ten koste gaat van de gezondheid van de dieren zelf, denkend aan de kortademigheid en oogklachten van de kortsnuitige honden en katten.
De langharige katten waarbij genetische afwijkingen in het lichaam voorkomen en hierbij ernstige gezondheidsklachten o.a. aan het hart en nieren voorkomen.
Honden waarbij het hoofd te klein en te rond is, waarbij de hersenen onvoldoende ruimte heeft en hierdoor ernstige gedragsafwijkingen, epileptie en andere hersengerelateerde klachten hebben.

Behandeling
Deze afwijkingen en gezondheidsproblemen zijn noch regulier noch natuurgeneeskundig te herstellen.
Dit is zo vastgelegd in de genen, waarbij een directe verandering door natuurgeneeskundige therapieën in het genetisch materiaal niet mogelijk is.

Natuurgeneeskunde kan dit soort dieren alleen ondersteunend helpen om in deze gezondheidssituatie zo redelijk en goed mogelijk te kunnen leven.

U bent in de gelegenheid om keuzes te maken voor een dier die u in huis neemt.
Dit is een verantwoordelijkheid die u heeft als toekomstige verzorger van het dier.

Wees er van bewust dat elk rasdier een gefokt dier is en hierbij erfelijke ziekten aanwezig zijn! Gezonde gefokte dieren bestaat niet!
Een gefokt dier is ontstaan en gecreëerd door de mens en niet door de natuurlijke selectie van het diersoort zelf.

Door bewust te kiezen voor fokkers die bezig zijn met de gezondheid van het dier, fokken over het algemeen dieren waarbij erfelijke gezondheidsklachten beperkt worden en de gezondheid van het dier voorop staat.
Daarbij moet ook gelet worden op fokkers die afwijkende eisen stellen die de gezondheid negatief beinvloeden zoals: veels te vroeg de jonge dieren bij hun moeder weghalen, veel te vroeg laten castreren (dit is een concurrentiebeding…) en andere afwijkende eisen zoals bepaalde erfelijke aandoeningen uitgesloten zijn voor “garantie” en met het gevolg dat de dieren mogelijk deze aandoeningen wel hebben.
Sluit deze fokkers uit om hier een dier te kopen, deze fokkers hebben andere doeleinden i.p.v. de gezondheid van de dieren.
Rassen met ernstige en veel gezondheidsklachten door het fokbeleid zullen hopelijk daarmee door bewuste keuzes niet meer geboren worden.

Dier adopteren uit het asiel
Heeft u er bijvoorbeeld ook eens over nagedacht om voor een dier uit Dierenasiel Walcheren te kiezen?
Deze dieren verdienen een tweede kans! De dieren zijn door diverse redenen in het asiel terecht gekomen.
Sommige dieren waren in hun vorige leefsituatie ongelukkig en vertonen hierdoor bepaald gedrag en/of hebben klachten.
Dit is met natuurlijke therapieën goed te behandelen en te ondersteunen, zodat het dier bij u een nieuwe kans krijgt.
Als u een dier uit het Dierenasiel Walcheren gehaald heeft, kunt u voor een gereduceerde tarief nazorg krijgen. Dit geldt tot een half jaar na aanvang bij u thuis.

Terug naar: Extra