Wormonderzoek

Introductie wormonderzoek

Parasieten zoals wormen wordt veelal gezien als “gevaar” wat bestreden moet worden.

Het is normaal dat wormen bij dieren in de darmen aanwezig zijn, ze hebben daar ook een functie en dragen bij voor een optimale weerstand.

Als de weerstand uit balans is, dan krijgen de wormen de ruimte om zich te vermeerderen. De dieren krijgen dan gezondheidsklachten en een hogere ei-uitscheiding.

Preventieve ontwormen
De huidige manier is bij dieren veelal “blind” ontwormen met een regulier wormmiddel zonder gekeken te hebben naar de wormbalans in de darmen.

Door te vaak “blind” te ontwormen met een wormmiddel, kan resistentie opgebouwd worden tegen betreffende middelen, waarbij de besmettingsdruk toeneemt.

Selectieve ontwormen
Een betrouwbare onderzoeksmethode is mestonderzoek, waarbij er een indicatie van wormen opgemaakt kan worden.

Mestonderzoek toepassen van bij dieren geeft een indicatie over de algehele wormbesmetting.

Ieder dier is uniek en de gezondheid per dier is verschillend. De leefomgeving en specifieke factoren hebben invloed op de wormbelasting van de dieren.

Dieren met een indicatie van een hoge wormbelasting, is een passende behandeling en een specifiek wormmiddel bij nodig.

Het doel van regelmatig wormonderzoek is het controleren van ei-uitscheiders en het minimaliseren van worminfecties door een passend behandeladvies.

Na het ontwormen is met wormonderzoek ook te bepalen of het wormmiddel heeft gewerkt, waarbij de resistentie op een wormmiddel daarin meegenomen kan worden.

Door het wormonderzoek kan evt. overgegaan worden naar een jaarlijkse “blind” ontwormen met een gecombineerde wormmiddel aan het begin van de winter, wanneer de besmettingsdruk laag is. Dan worden de ei, larve-stadia en volwassen wormen behandeld.

Natuurlijke immuniteit
De dieren bouwen een natuurlijke immuniteit voor wormen en draagt bij voor goede gezondheid.

Gezonde dieren hebben namelijk een lagere ei telling, dan de dieren die gevoelig zijn voor o.a. stress en gezondheidsklachten.

Hoe gezonder de dieren zijn, hoe minder hoeven de dieren ontwormd te worden en is er met een goed wormmanagement de wormbesmetting onder controle te houden.

Wormmanagement
Met een wormmanagement en gezonde voeding spelen een grote rol om de besmettingsdruk laag te houden. 

De reguliere wormmiddelen hebben daarbij ook een nadelig effect op de algehele darmbalans zoals de darmflora. Met gerichte wormmanagement kan de belasting van wormmiddelen verlaagd worden, wat ten goede komt aan de gezondheid van uw dier. Daarnaast komt het wormmiddel met de mest/ontlasting mee in de natuur, dit heeft nadelige invloed op de natuur.

Naast het bepalen van de wormbelasting is het ook van belang dat de leefomgeving meegenomen wordt in het behandelplan om de besmettingsdruk te verkleinen.

Wormonderzoek
Het wormonderzoek is een microscopisch onderzoek via o.a. de McMaster methode. Bij deze methode worden de wormeieren onder de microscoop geteld met een speciale telkamer.

Deze telling geeft een indicatie over de hoeveelheid eieren per gram mest (EGM). De uitslag geeft aan of het dier een lage, middelhoge of een hoge ei-uitscheiding heeft. Met deze uitslag kan er een passend behandeladvies gegeven worden wat het dier nodig heeft. 

Verzamelen van faeses
Het verzamelen van de faeces (ontlasting/mest) wordt bij een consult afgesproken en/of kan op afspraak afgegeven worden op het postadres.

Bij voorkeur wordt verse faeces onderzocht op wormeieren. Oudere faeces en/of ongekoeld bewaard, geeft een afwijkende uitslag aan.

Het opsturen naar de praktijk is vanuit dat praktisch oogpunt nog iets wat uitgezocht gaat worden of dat een haalbaar wordt binnen deze praktijk.

  1. Pak met een handschoen of plastic zakje de faeces (± 5-10 gram) op die geen contact heeft gemaakt met de bodem.
  2. Trek de handschoen of plastic zakje over de faeces heen en haal de meeste lucht uit het zakje en knoop de handschoen en plastic zakje dicht.
  3. Bewaar de faeces in de koelkast, om de kwaliteit van de faeces optimaal te houden.
  4. Vul daarna de vragenlijst in.(volgt later)
  5. Lever de faeces en vragenlijst in tijdens het afgesproken moment.
  6. Binnen 1-2 werkdagen ontvangt u de uitslag met het natuurgeneeskundig behandeladvies.

Tevens kunt u dan ook een voorlichtingsbijeenkomst aanvragen, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de voordelen van een wormonderzoek.

Tarieven

Er staat er nog een praktijkdag gepland voor het wormonderzoek, zodat op de juiste manier de wormonderzoek uitgevoerd kan worden. Deze is door de corona-situatie uitgesteld naar een later tijdstip.

Hiermee komt ook de mogelijkheid van een wormonderzoek bij deze praktijk pas op een later tijdstip. 

Om een goed behandeladvies te kunnen geven, is het van belang dat alle kennis en de laatste inzichten wat betreft de interpretaties van een wormonderzoek actueel zijn.

Om toch bij uw dier een wormonderzoek te laten uitvoeren, kunt u terecht Het Woud.

————————

Herbivoren. Het wormonderzoek zoals paarden, ezels, schapen, geiten, koeien, konijnen en cavia’s gaat via de McMaster methode. De McMaster methode is dé juiste methode voor het opsporen van de meest voorkomende maag-darmwormen bij herbivoren.

1 dier: €16,50
2 – 5 dieren: 10% korting per onderzoek
Meer dieren: 20% korting per onderzoek. 

Carnivoren/omnivoren: Het wormonderzoek zoals  honden, katten, varkens en vogels/kippen) gaat via de mini-FLOTAC techniek. De mini-FLOTAC methode is de juiste methode voor het opsporen van de meest voorkomende maag-darmwormen bij carnivoren en omnivoren.

1 dier: €22,50
2 – 5 dieren: 10% korting per onderzoek
Meer dieren: 20% korting per onderzoek. 

Voorlichtingsbijeenkomst: Volgt later

Kennis en verdieping
De kennis van de opleiding dierenzorg (paraveterinair) en natuurgeneeskunde worden met deze mogelijkheid samengevoegd tot een geheel om een passend behandeladvies te kunnen geven rondom de parasietenbestrijding bij uw dier.

Terug naar: Extra