Kinesiologie bij dieren

Kinesiologie is een behandelmethode waarbij de disbalans in het lichaam kan worden opgespoord.

In de cellen, waaronder de spieren wordt informatie opgeslagen die opgedaan wordt tijdens het leven. Via de spieren kan gecommuniceerd worden door middel van spiertesten.

Met de spiertest wordt de kracht cq spanning van de spieren ingezet. Eerst wordt de normale kracht cq spanning van de spier waargenomen. Daarna worden er vragen gesteld waar het lichaam op reageert en een verandering van de spierkracht kan worden waargenomen.

De spierkracht kan op 2 verschillende manieren reageren, de spier blijft vitaal, er is dan geen stress, verstoring of blokkade. Als de spier de vitaliteit kwijt raakt, is er stress, verstoring of een blokkade aanwezig.

Daarnaast worden de verschillende therapievormen uitgevraagd, die uw dier ondersteuning bieden om weer in balans te komen. De reactie van de spier geeft aan welke therapievorm het beste bij het dier past.

De spiertest kan op verschillende manieren worden ingezet, zowel bij het dier als bij de verzorger van het dier.

  •  De spiertest met de gestrekte arm zal via een tussenpersoon (bv. de verzorger van het dier) uitgevoerd worden, waarbij de tussenpersoon in contact is met het dier. Met de spiertest met de gestrekte arm wordt lichte druk uitgeoefend op de arm en bij een blokkade verlies de arm de spierkracht.
  • De spiertest met de vingers in een O positie zal bij aanraking van het dier antwoord geven.

De bijscholing heeft bijgedragen dat de spiertest praktisch kan worden toegepast om specifieke antwoorden te krijgen over de gezondheid van uw dier en biedt een verfijning van de behandelwijze van de praktijk.