Samenwerking met Homeohealth

Deze praktijk werkt al jaren samen met Homeohealth van de homeopathisch werkende dierenarts drs Miranda Berrevoets.

Deze samenwerking gaan we nu verder uitbreiden, zodat de gezondheid van het dier voorop blijft staan.

Hoe gaat de samenwerking er nu uit zien.

Vanuit deze praktijk wordt de gezondheid van uw dier ondersteunt met de natuurlijke therapievormen.

Aansluitend kan via Homeohealth een haarmeting/speekselmeting met de bioresonantie uitgevoerd worden, zodat de behandeling verder bijgestuurd kan worden om de balans te herstellen.

U kunt ook via Drs Miranda Berrevoets doorgestuurd zijn naar deze praktijk, zodat er al begin gemaakt kan worden aan het helingsproces bij uw dier en wordt de bioresonantie via haarmeting/speekselmeting later uitgevoerd.

Met deze combinatie is het mogelijk dat de dieren op korte termijn de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Wat is bioresonantie?

De Bicom Resonantie Therapie is een energetische behandelmethode gericht op het hele lichaam. De methode werkt therapeutisch met energie, meer specifiek met de lichaamseigen trillingen van de patiënt.

Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen.

Veel ziekteprocessen beginnen met disharmonische trillingen die de chemische processen verkeerd aansturen.

Het is belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht te brengen en onder controle te behouden.

De Duitse arts F. Morell maakte gebruik van deze kennis en ontwikkelde in 1977 de zogenaamde Moratherapie. Voor Morell was het duidelijk dat het veel eenvoudiger was om therapeutisch direct in te grijpen op het energetisch besturingsniveau in plaats van in de chemische processen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij de meeste medicijnen. Gesteund door onderzoeken van prof. C Smith, verbonden aan de Salford University in Engeland, ontstond daaruit in 1987 de bioresonantietherapie.

In deze therapie wordt gewerkt met het Bicom-apparaat, dat speciaal ontwikkeld is om de lichaamseigen trillingen van patiënten te verwerken tot individuele therapiesignalen.

Via verschillende elektrodes wordt de energetische informatie van een aangesloten persoon via kabels naar het apparaat geleid. Er wordt dus geen electriciteit van of naar het lichaam gevoerd. Door middel van een biologische filter (een hightech chip) scheidt het apparaat gezonde en zieke trillingen.

De harmonische (gezonde) trillingen worden elektronisch versterkt of verzwakt teruggegeven. De disharmonische (ongezonde) trillingen worden, al dan niet versterkt, spiegelend aan de persoon teruggegeven, die vervolgens dan de foutieve, zieke trillingen verzwakken of deze zelfs helemaal opheffen. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van de chemische processen in het lichaam.

De bioresonantiemeting biedt een extra mogelijkheid om de bron van de disbalans op een diepere laag te behandelen en te ondersteunen.

Wat is er te meten met bioresonantie

  •  Therapie en diagnose via elektromagnetische trillingen
  •   Meting en behandeling functie stoornis organen
  •   Meting en behandeling overgevoeligheid stoffen
  •   Meting en behandeling overbelasting dier met bepaalde stoffen (oa. vaccinaties, medicijnen)
  •   Meting en behandeling virus, bacterie, parasiet

Tarief

Het tarief van de bioresonantiemeting is €90,00 en de factuur verloopt via Praktijk Lauretta.

De uitslag en behandel advies zal via Praktijk Lauretta aan u doorgegeven en besproken worden.

Werkwijze

Bij een consult van de praktijk kunt u het advies krijgen om haren, speeksel en een actuele foto van uw dier op te sturen naar HomeoHealth. 

Drs. Miranda Berrevoets ontvangt vanuit deze praktijk het verslag van het consult, zodat zij de bioresonantie kan uitvoeren.

Mocht uit de meting een uitslag komen die verdere begeleiding vraagt, dan wordt in overleg de begeleiding verder door Homeohealth opgepakt, tot de behandeling weer overgenomen kan worden. Het verloop van de begeleiding wordt via Homeohealth gecommuniceerd, zodat de behandeling aansluit om de blokkades op te ruimen.

In de haren en speeksel (wangslijmvlies) zit het DNA van uw dier en hiermee kan de disbalans opgespoord worden met de bioresonantie. 

DNA verzamelen

  • Door een klein beetje vacht van uw dier te plukken, inclusief de haarwortel (een wit puntje aan het haartje waar het uit de huid gekomen is). De haarwortel bevat het DNA. Dit plukje doet u in een zakje en op het zakje vermeld u de naam van uw dier, diersoort en geslacht, uw naam en Via Praktijk Lauretta.
  • Daarnaast kan door met een wattenstaafje langs het wangslijmvlies te draaien (ongeveer 15 sec), het DNA verzameld worden. Uiteraard deze handeling op schoon wangslijmvlies uitvoeren. Dit wattenstaafje doet u in een zakje en op het zakje vermeld u de naam van uw dier, diersoort en geslacht, uw naam en Via Praktijk Lauretta.
  • De actuele foto van uw dier ondersteunt het proces van de meting.

Zonder de vermeldingen kan Homeohealth de meting niet uitvoeren.

Binnen 2-3 weken ontvangt u de uitslag van de meting en het aanvullend behandeladvies via praktijk Lauretta.

Alleen via post kan het DNA materiaal van uw dier bij afgeleverd worden ivm de eigen werkzaamheden van Homeohealth. 

HomeoHealth,  Lageweg 15,  4328 RR  Burgh-Haamstede (Westenschouwen)