Titerbepalingen

Steeds meer wordt bekend dat er geen noodzaak meer is voor een jaarlijkse vaccinatie. Dit is met wetenschappelijk onderzoek goed onderbouwd.

Steeds meer worden honden en katten ‘gevaccineerd op maat’ met behulp van de VacciCheck. Op de vernieuwde website www.vaccicheck.nl en www.vaccicheck.com staat alle informatie wat de VacciCheck inhoudt.

Voordat een dier gevaccineerd wordt, kan er aan de hand van een kleine hoeveelheid bloed bepaald worden of een dier nog adequate titers antilichamen in het bloed heeft en dus wel of niet gevaccineerd moet worden. Bij katten is het afnemen van bloed soms een uitdaging, in het filmpje is te zien wat de makkelijkste manier is bij de kat. Vraag naar deze methode bij uw dierenarts voor uw kat. Onnodige vaccinatie wordt op deze manier voorkomen.

De bepaling van de hoeveelheid antilichamen is nu goed, effectief en betrouwbaar mogelijk in de praktijk met behulp van de VacciCheck testkit. Voor de test kan serum, plasma en vol bloed gebruikt worden. Dit geldt voor de honden en katten. Bij paarden is er Fassisi Tetacheck beschikbaar.

Op de website van NML Health vindt u alle dierenartsen in Nederland en België die werken met de Vaccicheck.

In Zeeland  kunt u terecht voor de vaccicheck bij

Op TITERLIJST VAN fb-groep ‘ALLES OVER TITEREN staan de dierenartsen die volgens de laatste inzichten de vaccicheck uitvoeren en interpreteren.

 Titersessies Ook zijn er regelmatig titersessies in Zeeland. Deze sessie wordt o.a. verzorgt door Holistische dierenarts Odette Radier en zij is gekwalificeerd bij Vaccicheck en voert de de test goed uit, interpreteert de test goed en beschikt over adequate kennis.

Holistisch dierenarts Odette Radier geeft regelmatig titersessies in Zeeland.

Gezien de situatie rondom het coronavirus kunnen een aantal titersessies geannuleerd en verschoven zijn, neem hiervoor contact op met dierenarts Odette Radier.

Nieuwe datums

 • Datum volgt nog: Hondenschool & Hondenmassage Country Dogs Groede
 • Datum volgt nog: Natuurvoedingswinkel Eiland van Meier in Axel
 • Datum volgt nog: Hart voor je hond Scharendijke
 • Datum volgt nog: Trimsalon Shine Bright in Goes

De titertest wordt extra met de computer afgelezen. De kosten zijn 35 euro voor het titeren en 25 euro voor eventuele vaccinatie.

U kunt zich aanmelden voor deze titersessies via info@dierenartsdenbommel.nl met de vermelding van de datum en plaatsnaam. 

Pensions en hondenscholen
Goed nieuws voor mensen die hun hond of kat liever minder vaak willen laten inenten, titerbepalingen worden nu goedgekeurd door pensions! Ook steeds meer Kynologische organisaties en hondenscholen accepteren titerbepalingen!

Dan behoort wel het Vacci Check uitslag met de duur van geldigheid in het vaccinatieboekje vermeld te worden.

Vraag bij uw dierenarts altijd om het stripje met de uitslag in getallen te plakken in het dierenpaspoort!

Uitleg bij het lezen van het stripje
De strip dient met de brede zijde naar boven geplakt te worden en de juiste volgorde de uitslag erbij vermeld te worden.

Bij honden geldt:

 • Eerst stip = Controlestip/referentiestip (= waarde S3)
 • Tweede stip = Infectieuze Hepatitis (Canine Adeno-2 Virus of CAV-2; CAV-1)
 • Derde stip = Parvo (Canine Parvo-2 Virus of CPV-2)
 • Vierde stip = Hondenziekte (Canine Distemper Virus of CDV)

Bij katten geldt:

 • Bovenste stip:  Controlestip/referentiestip (= waarde S3)
 • Tweede stip = Kattenziekte (FPV)
 • Derde stip = Herpes (FHV-1 of FHeV-1)
 • Vierde stip = Calici (VCF)

Interpretatie VacciCheck:

Nog-niet-gevaccineerde pups of kittens:
Bij voorkeur pas vaccineren bij een uitslag van S1 of lager. Onderzoek en evidence-based practice tonen aan dat de kans dat een vaccinatie aanslaat, het grootst is bij een uitslag van S1 en lager.

Gevaccineerde pups of kittens:
Reeds gevaccineerde pups en kittens kunnen 3 tot 4 weken na vaccinatie getiterd worden. Indien er antilichamen worden gemeten is het niet altijd duidelijk of deze maternaal zijn of ontstaan zijn door de vaccinatie. In dat geval is het belangrijk om na 3 weken opnieuw een titerbepaling uit te voeren om te zien of de antilichaamtiters gedaald zijn (maternaal) of gelijk gebleven of verhoogd zijn. Afhankelijk van de waarden kan er vervolgens besloten worden om of opnieuw te titeren of tot vaccinatie over te gaan.

Gevaccineerde volwassen honden en katten:
Bij een uitslag van S3 en hoger kan drie jaar worden gewacht alvorens opnieuw te testen.
Bij een uitslag van S2 (zwak positief): na 1 à 2 jaar opnieuw testen.
Bij een uitslag van S1 of S0: bespreek met de eigenaar van het dier tegen welke ziekten er kan worden gevaccineerd.

Samengevat bij volwassen honden en katten

 • Lichter dan controle stip => lager dan S3 (Neuwe Vaccicheck na 1-2 jaar)
 • Donkerder dan controle stip => Hoger dan S3 (Nieuwe Vaccicheck na 3 jaar)

Paspoort
De uitslagen en de datum voor een volgende titerbepaling worden samen met het stripje, in het
paspoort ingeschreven, zodat dit ook officieel geldig is voor pensions, shows en wedstrijden.

Informatiebrochure Vaccicheck

Heeft u vragen, dan kunt u ook advies vragen in de Facebook groep Titeren met VacciCheck

Terug naar: Extra