Online natuurgeneeskundig advies

Het is mogelijk om online een natuurgeneeskundig advies of gezondheidscheck te geven als dat wenselijk/nodig is.

Anamnese
Tijdens het online natuurgeneeskundig advies zal ik samen met u de anamnese doornemen.

Een anamnese is een uitgebreide vragenlijst waarbij vragen gesteld worden over: de klacht en ziektegeschiedenis, de leefsituatie, vaccinaties en parasietenbestrijding, huisvesting en leefomstandigheden, voeding- en vochtopname, gezondheid, gedrag, werkomstandigheden en relatie eigenaar en dier. Met een anamnese is er een goed beeld te vormen over alle aspecten rondom de gezondheid van uw dier.

Waarnemingen
Graag ontvang ik dan ook een foto van uw dier, zodat ik op afstand uw dier kan waarnemen.

Bij het afvoelen van uw dier wordt gelet op temperatuurverschillen, spanningsverschillen, energetische energieën (chakra’s) om tot een totaalbeeld te kunnen komen.

Conclusie en differentiaal
Bij de conclusie wordt de disbalans besproken, door de uitleg en informatie over de behandelingen krijgt de eigenaar vaak inzicht over de gezondheid van het dier. De differentiaal wordt tevens ook benoemd om aantal oorzaken van de disbalans te kunnen uitsluiten. Soms is er een doorverwijzing nodig om de conclusie en differentiaal helder te krijgen, zodat het behandeladvies beter aangesloten kan worden om de disbalans te herstellen.

Behandeladvies
Bij het behandeladvies krijgt u uitleg en informatie welke therapievorm(en) uw dier ondersteunen in het herstelproces.

De geadviseerde natuurlijke middelen kunnen naar u opgestuurd worden om uw dier te ondersteunen.

Hoe gaat het online natuurgeneeskundig advies in zijn werk.
Als u een online natuurgeneeskundig advies voor uw dier wilt aanvragen, dan plannen we een afspraak in en dan krijgt u een uitnodiging voor het opstarten van beeldvideo. Tijdens de verbinding is er live contact met beeld en geluid en kunnen we elkaar goed horen en zien.

Op deze manier kan de informatie en vragen goed genoteerd worden, zodat er een helder beeld komt van uw dier en kan er passend behandeladvies gegeven worden, wat op het moment belangrijkst is.