Raamwerken

Om tot een goede natuurgeneeskundige diagnose te komen zal via raamwerken gewerkt worden.
Via raamwerken worden de lichaamssystemen individueel beoordeeld waar de disbalans zit.
De disbalans geeft de klachten/symptomen. Na het vinden van de disbalans wordt een natuurgeneeskundig behandeladvies gegeven
De raamwerken zullen fysieke, psychologische en energetische achtergronden benaderen.

Fysieke achtergronden.
Bij fysieke achtergronden zullen o.a. het zenuwstelsel, immuunsysteem en endocrien systeem bekeken worden.

Ook zal naar het BBRS (basisbioregulatiesysteem) worden gekeken.
Het BBRS is een holistisch communicatie- en regulatiesysteem tussen bindweefsels zoals het skelet, spierstelsel, bindweefsel van huid, bloedvatenstelsel en het immuunstelsel.

Het Reckewegsysteem wordt ook meegenomen, dit is de homotoxicologie van het lichaam. In dit systeem wordt de biologische doelmatige reactie van het lichaam om toxines af te voeren bekeken. De doelstelling van de benadering van dit systeem is het optimaliseren van het transportsysteem voor verbeterde afvoer van toxines en activering van het immuunsysteem.

Psychologische en energetische achtergronden.
Bij psychologische achtergronden wordt het gedrag en de relatie met andere dieren en eigenaar bekeken.

Daarbij worden ook de chakra’s, de elementen en meridianen meegenomen.

Chakra´s
Chakra’s worden beschouwd als de centrale plaatsen van de levensenergie en zijn de knooppunten waarin de energiekanalen samenkomen. De hoofdchakra’s zijn verantwoordelijk voor de activering van de diverse lichaamsfuncties. Chakra’s hebben een interactie met het lichaam via 2 hoofdwegen; het endocriene stelsel en het zenuwstelsel.
Elke hoofdchakra is verbonden met een van de zeven endocriene klieren die hormonen uitscheiden om het lichaam te reguleren. Chakra’s staan ook in verbinding met een groep zenuwen, de plexus. De organen die in de buurt van een chakra liggen zijn verbonden met dat chakra.
Door de 7 hoofdchakra’s te behandelen met massage, TTouch of bloesem remedies kunnen de blokkades opgeheven worden en de levensenergie weer stromen. Chakra’s geven naast mentale energie ook stimulerende en harmoniserende energie aan het hormoonstelsel.

Elementenleer
Bij de Chinese denkwijze staan de 5 elementen (hout-vuur-aarde-metaal-water) symbool voor de veranderingsprocessen die afspelen in de natuur.
Deze veranderingsprocessen dragen bij aan een dynamisch evenwicht zoals een gezonde natuurlijke verandering, evenwicht, harmonie, groei en ontwikkeling.
De balans tussen de verschillende elementen zorgt voor een verbinding tussen het zelfregulerende, scheppende en de controlerende krachten.
Het evenwicht tussen de vijf elementen zorgt ervoor dat het lichaam in balans blijft en goed zal functioneren. Elk element heeft een voedende en controlerende taak om te zorgen dat de elementen in balans blijven.Bij een verstoring in een van de elementen zullen andere elementen compenseren om het dier weer in evenwicht te brengen.

Meridianen
Meridianen zijn energiebanen in het lichaam en verbindt alle functies en lichaamsonderdelen met elkaar.
De meridianen kunnen met acupressuurpunten behandeld worden om de energie en informatie los te laten en/of op te slaan.

Terug naar: Natuurlijke geneeswijze