Gedragsproblemen

Dieren kunnen met gedragsproblemen met natuurgeneeskundige therapieën behandeld worden.
Het is belangrijk om eerst te weten wat gedrag inhoud om te kunnen beoordelen of er sprake is van natuurlijk gedrag of abnormale gedragingen.

Gedrag is een actie of een reactie vanuit de natuurlijke levensbehoefte en de omgevingsfactoren.

Dieren gedragen en reageren nog sterk vanuit hun natuurlijke instincten en natuurlijke levensbehoeften om te kunnen overleven, denkend aan leven in een roedel om te kunnen overleven (voedsel zoeken, beschermen tegen vijanden en voortplanten om de diersoort te behouden).

Om te kijken of het gedrag van het dier abnormaal is, is het van belang om te weten hoe het dier zich van nature gedraagt en welke gedragingen normaal zijn van het diersoort.

Met een goed inzicht en kennis over de natuurlijke gedragingen is te bepalen of gedrag van het dier abnormaal (mogelijk door lichamelijke klachten/emotionele disbalans) is of dat het gedrag normaal is en voor de verzorgers als hinderlijk en/of problemen ervaren worden.

Veel natuurlijke gedragingen zoals bijv. sproeien van katten en het moeilijk alleen kunnen zijn van honden wordt als hinderlijk of problematisch ervaren, terwijl het een natuurlijk gedrag is. Het sproeigedrag bij katten is noodzakelijk voor het afbakenen van hun eigen territorium en bij de hond is het leven in een roedel van groot belang.

In de natuurlijke leefomgeving heeft elk diersoort zijn specifieke “taken” om te kunnen overleven, bijv. voedsel zoeken en jagen. Doordat de meeste dieren deze “taken” niet meer hoeven uit te voeren (ze hebben hun voedsel in handbereik), hebben veel dieren weinig specifieke bezigheden en kan het dier gefrustreerd raken omdat ze hun natuurlijke gedragingen (taken) niet meer kunnen uitvoeren. Om toch bezig te zijn, is het mogelijk dat een bepaalde behoefte(taak) extreem wordt uitgevoerd en dit kan als hinderlijk en/of problematisch ervaren worden.

Dit zijn tevens gedragingen die “niet” af te leren zijn, alleen door verrijking door uitdagingen/activiteiten en verandering van omgevingsfactoren en omgang met het dier, zal het dier minder behoefte hebben om bepaalde taken extreem uit te voeren.

Dieren met gedragsproblemen hebben zo snel mogelijk passend hulp nodig, de bijhorende frustratie en stress kan zelfs een aanleiding zijn tot een emotionele disbalans en/of tot lichamelijke klachten.

Natuurgeneeskundig behandeladvies bij gedragsproblemen kan in grote lijnen uit de volgende adviezen bestaan. Dit is afhankelijk van de behoefte van het dier en naar de haalbaarheid van de verzorgers.

  • Bij normale gedragingen wordt gezocht naar een balans tussen normaal toelaatbaar gedrag waarbij ook gestimuleerd wordt om het dier uitdagingen/activiteiten te bieden, waarbij het dier zijn natuurlijke energie kwijt te kunnen in bezigheden die voor de verzorgers toelaatbaar en prettig is.
  • Bij abnormale gedragingen zal er verder gezocht worden naar de werkelijke oorzaak van de gedragingen. Mogelijk kunnen lichamelijke klachten en/of een emotionele disbalans de oorzaak zijn van de gedragingen en kunnen mede door een passend natuurgeneeskundige behandeling een positieve verandering van het gedrag bereiken.

Als u meer wilt weten of uw dier natuurgeneeskundig hulp nodig heeft voor zijn/haar gedrag, kunt u contact opnemen voor een passend behandeladvies.

Terug naar: Extra