Pandemie Covid-19

Naar aanleiding van een forum over COVID-19 wordt er op deze pagina informatie gegeven over de holistische visie over COVID-19.

Uitbraak Corona virus

Deze  pandemie is een on-welzijn in alle rijken in de natuur, waarbij de crisis de ruimte geeft om creatief te worden.

De besmetting met het coronavirus heeft te maken met de innerlijke balans. Op het moment dat er een vatbaarheid is van het virus, geeft het een ziekteperiode, die uiteindelijk voor balans en vitaliteit zorgt.

Ernstig ziek worden van het virus heeft te maken met een overvolle “emmer” en uiteindelijk sterven is het begin van een innerlijke rustperiode die gevolgd wordt door het oppakken van een nieuwe evolutie.

De dood heeft bij de meeste mensen een negatieve lading, terwijl de dood hoort bij het leven, het geboren worden en het sterven is een natuurlijke cyclus.

De angst die er nu heerst, heeft grote gevolgen. De kans dat je overlijdt van het virus heeft o.a. te maken met je eigen immuunsysteem, onderliggende chronische ziektes en innerlijke disbalans.

Hoe dieper een virus in het lichaam komt, is er een teken van een disbalans. Er is wat mis het het immuunsysteem. De huidige leefwijze van de mens vraagt om een verandering.

Oorzaak van een pandemie

De huidige leefwijze van de mens heeft te maken met de oorzaak van deze pandemie. Dan een virus wereldwijd zoveel vatbaarheid krijgt en er grote beperkingen nodig zijn om het virus minder vatbaar te maken, geeft aan dat de rem naar overbodigheden effect hebben.

De manier waarop er met dieren wordt omgegaan, wordt vanuit begeerte gevoed zoals door de bio-industrie, massaal consumeren van dieren en houden van dieren in slechte omstandigheden.

De medicatie, zoals preventief antibiotica, groeihormonen en vaccinaties die dieren tot zich krijgen veroorzaken een re-actief proces van het immuunsysteem en de aanwezigheid van virussen bij dieren worden opgenomen in het menselijk lichaam als deze geconsumeerd worden. Dit maakt de mens vatbaar voor virussen. De natuurlijke grens isolatie tussen dier en mens is overschreden.

Ook de huidige leefwijze zoals grenzen verleggen, meer voedsel verbruik,  intensieve landbouw, behoefte aan luxe, hoog energieverbruik, onbeperkte reizen en internationale transporten dragen bij aan de verspreiding van virussen.

De intensiviteit om het hoge voedselverbruik en behoefte luxe draagt bij aan uitputting van de natuur.

De eerste lockdown, waarbij vliegverkeer en autoverkeer drastisch naar beneden ging, was er al vanuit de natuur een herstelfase zichtbaar.

De huidige aanpak van deze pandemie draagt bij aan groei van creativiteit, afname van bevuiling, bewustwording over de rol van de mens, financiële overdaad en kapitalisme naar een positief gebruik van geld. Het is een karmisch proces, waarbij omdenken een grote bijdrage levert.

De oplossing ligt in het aannemen van een andere leefwijze, een mentaliteitsverandering waardoor er meer afstand, meer onderlinge isolatie komt tussen mens en dier. Bescheidenheid en zelfdiscipline zullen een gezondere samenleving opleveren.

Hierbij kun je denken aan het in stand houden van de natuur , een eind maken aan de overexploitatie van de hulpbronnen van de aarde, de handel en consumptie van wilde dieren beëindigen.

Bovengenoemde oplossingen zullen weerstand oproepen want onze gewoontes zien we als een verworven vrijheid en die willen we niet opgeven, we willen ook geen hogere prijzen betalen.

De oorsprong van virussen.

Virussen zijn er altijd geweest zolang er cellulair leven bestaat. Van bacterie tot mens, ze komen in alle natuurrijken voor. Ieder natuurrijk heeft zijn specifieke virussen die over het algemeen onschadelijk zijn voor wezens uit andere rijken. Op het moment dat er een disharmonie is, vindt er een overdracht plaats, denkend aan de bio-industrie, en de onnatuurlijke markten zoals in Wuhan etc.

Er ontstaan problemen als het virus van het ene rijk naar het andere rijk gaan. De oorsprong van
virussen die de mens ziek maken, zijn te herleiden naar het dierenrijk. Van ieder virus dat bij de mensheid voor een pandemie heeft gezorgd, is bekend dat het een zoönose is, een infectieziekte die overgesprongen is van dieren.

Ook genetische gemanipuleerde virussen uit het laboratoria dragen bij voor op de mens overdraagbare virussen.

Laboratoriums ondersteunen het medisch inzicht hoe virussen zich gedragen en bestreden kunnen worden ten behoeve van de mensheid om onder andere te ontdekken hoe men vaccins kan maken. Aan de andere kant wordt deze techniek gebruikt voor biologische oorlogsvoering. De kans dat een gemanipuleerd virus vroeg of laat toch buiten het laboratorium terechtkomt is aanwezig met alle gevolgen van dien.

In Wuhan is de uitbraak van COVID-19 begonnen en daar staat het Wuhan Instituut voor Virologie, waar sinds enkele jaren van vleermuis afkomstige coronavirussen worden gemanipuleerd en zelfs op mens overdraagbaar gemaakt en deze gemanipuleerde virussen zijn soms nog besmettelijker dan het natuurlijk virus.

De nauwe contacten met bepaalde diersoorten zoals op de markten met levende dieren in Wuhan, zoals wasberen, slangen, krokodillen, vleermuizen, zijn een groot risico dat de virussen overgedragen worden naar de mens.

In Nederland zijn, zoals nu bekend, de huisdieren besmet geraakt met het coronavirus SARS-CoV-2-virus (Severe acute respiratory syndrome (Covid19) door positieve eigenaren, door intensief contact. De besmetting van hond en kat op mens is minimaal gebleken.

Vaccinatie

De ontwikkelingen van het COVID-19 vaccinatie speelt al van de SARS uitbraak in 2002. De proefdieren (muizen) reageerde heftig op deze vaccinatie en hadden ontstekingen, met name in de longen. Het was een sterke immune reactie op de vaccinatie.

Vanuit het homeopathische visie verplaatst het COVID-19 virus van buiten naar binnen en dat heeft een onnatuurlijke weg. Doordat dit virus op een hoger niveau begin, de neus en de keel, heeft het een groter verspreidend niveau.

De ontwikkelingen op het COVID-19 vaccinatie geeft nog weinig informatie over de gevolgen op korte en lange termijn.

Dit vaccin is namelijk op mRNA genetisch materiaal ontwikkeld, mocht het immuunsysteem heftig reageren op dit vaccin, bestaat de mogelijkheid dat het immuunsysteem lichaams eigen mRNA gaat reageren met alle gevolgen van dien…

RNA wordt ook wel gezien als een bouwsteen van je lichaam en als het immuunsysteem heftig reageert op eigen bouwstenen, valt dit onder een auto-immuunziekte….

Want ook al wordt nu het virus met een vaccinatie onderdrukt, de innerlijke oorzaak van een besmetting van het virus komt vooralsnog. Het wordt verschoven en de innerlijke oorzaak komt op een later moment in de heftigheid terug.

Een visie waarbij een ziekte, zoals een virus wordt teruggedrongen door een vaccinatie, blijft de ziekte op energieniveau nog aanwezig en kan de ziekte niet via de natuurlijke weg naar buiten en blijft aanwezig in de vitaliteit en komt het later, als het er tijd voor is, heftiger terug.

De onnatuurlijke weg, gemanipuleerde vorm van het virus en toevoegingen van een vaccinatie heeft zijn karakter van het virus en deze zal tot uiting komen op korte en lange termijn.

Mocht u toch een vaccinatie nodig hebben, neem dan contact op met  een complementaire en/of natuurgeneeskundige therapeut, zodat u op een natuurlijke wijze de bijwerkingen en gevolgen op de juiste wijze worden behandeld en ondersteund.

Mocht u geen vaccinatie willen of kunnen, vraag dan naar de mogelijkheid om uw antistoffen te laten meten via een bloedonderzoek. Via een bloedonderzoek is het namelijk te zien of het immuunsysteem op natuurlijke manier antistoffen heeft aangemaakt. Zodra er antistoffen zijn aangemaakt, is het immuunsysteem actief en de vatbaarheid op het virus wordt beïnvloed.

Ontwikkeling van innerlijke ziekte

Master Yuen

The body is no mind, the mind is no body.

The body is mind, the mind is body.

There is no body, there is no mind.

There is no creation, there is no creator.

The creation is the creator, the creator is the creation.

Dit citaat van Master Yuen geeft de samenhang van het geheel aan. Het lichaam hoort bij de geest en geest hoort bij het lichaam.  Het is 1 en hebben een interactie met elkaar en zo heeft gezondheid en ziekte een oorsprong.

Langdurig gekweekte ongecontroleerde verlangens, passies en gevoelens hebben een uitputtend effect op het lichaam en ontstaat er disharmonie en uit zich in een ziekte. Het lichaam ontdoet zich van deze disharmonie en zodoende de balans en vitaliteit te herstellen.

Op het moment dat een virus of bacterie zich in het lichaam gaat vermenigvuldigen, komt het immuunsysteem in actie, Hiermee kan er koorts optreden en tijdens de ziekteperiode worden allerlei stoffen het lichaam uitgewerkt, via zweet, urine, ontlasting enzovoort.

Wanneer een ziekte zijn gewone loop zijn symptomen uitwerken, gifstoffen eruit werken d.m.v. koorts produceren, brengt dat vitaliteit met zich mee en dit geldt voor alle ziekten.

In de natuurgeneeskunde is bekend dat alle ziekten van binnen naar buiten worden gewerkt, bij onderdrukking kan de ziekte niet naar buiten vervolgen en ontstaat er een grondslag van chroniciteit.

Virussen vervullen hun functie en zodra er een disbalans is, zal het virus zijn taak uitvoeren, het opruimen van disharmonie.

Virussen spelen namelijk een essentiële rol in het leven en het klimaat op aarde en door steeds in vorm te veranderen, wordt het immuunsysteem geactiveerd en draagt bij voor een goede gezondheid.

We dragen continu virussen bij ons, maar zolang we gezond en in harmonie zijn merken we daar niets van en worden we niet ziek. Ze bieden namelijk de gelegenheid om het welzijn van de mensheid als geheel op een hoger niveau te brengen, mits we onze lessen leren.

Al met al is een grote les te leren over gezondheid en manier van leven in de huidige vorm en kan deze pandemie een grote leermeester zijn om de langdurig gekweekte ongecontroleerde verlangens, passies en gevoelens om te zetten naar het gezond maken van de denksferen van de aarde.

Hoe om te gaan met deze pandemie.

Via de overheid en media is er een stroom aan informatie en die kan overweldigend zijn wat onrust en angst kan oproepen. De berichtgevingen roepen het gevoel op dat het immuunsysteem te kort schiet.

De berichtgevingen over besmettingen en overlijden veroorzaakt bij veel mensen angst en paniek, terwijl er ook genoeg mensen zijn die van de coronabesmetting herstellen, alleen daar wordt weinig tot geen aandacht aan geschonken.

Terwijl daar de kracht zit om zelf het immuunsysteem te ondersteunen, zodat het lichaam zelf op de juiste wijze kan reageren op dit virus. Door afstand te nemen van de berichtgevingen en meer de natuur in te gaan helpt om de harmonie van van het immuunsysteem te ondersteunen.

Op het moment dat er teveel negatieve gedachtes, zoals angst, verdriet en boosheid spelen, wordt het immuunsysteem zwakker en is de kans op een besmetting groter en heeft het lichaam meer tijd nodig om te herstellen.

Door de angst om te zetten in kracht en vertrouwen in he eigen immuunsysteem, zal dit een belangrijke bijdrage leveren in het optimaal functioneren van het lichaam.

Het functioneren van het immuunsysteem.

De symptomen van een besmetting is een signaal dat het immuunsysteem aan het werk is. De reguliere geneeswijze onderdrukken de meeste symptomen, die eigenlijk hiermee het immuunsysteem verzwakken, waardoor het virus dieper het lichaam in kan komen.

Door juist met symptomen, het immuunsysteem een handje te helpen, biedt het kracht om op een natuurlijke wijze het virus uit te schakelen.

Goede nachtrust en een normale dag en nachtritme bevorderen de werking van het immuunsysteem. Het is dus van belang om de biologische klok in balans te houden.

Onregelmatige slaapritme, producten met cafeïne en lange beeldschermtijden in de avond verstoren de biologische klok en verzwakt het immuunsysteem.

Mocht er veel stress zijn, dan wordt het immuunsysteem zwakker, wat effect heeft op de natuurlijke bescherming tegen virussen en bacteriën, ook zal de wondgenezing vertragen.

Bij (chronische) stress wordt het sympatische zenuwstelsel geactiveerd en komt o.a. de spijsvertering en functioneren van het immuunsysteem op een laag pitje te staan. Het is dan goed om regelmatig de natuur in te gaan, te mediteren of andere ontspannende activiteiten, zodat het parasympatisch systeem wordt geactiveerd en de spijsvertering en immuunsysteem weer geactiveerd worden.

Dagelijkse beweging, zoals wandelen en yoga verbetert de lichaamsfuncties en de doorbloeding, wat ten gunste is voor een optimale functie van het immuunsysteem.

Het lichaam is krachtiger dan we denken en in staat om de balans te herstellen.

Als we op de juiste manier het lichaam ondersteunen en zorgen voor de juiste omstandigheden dan kunnen we een besmetting van virussen herstellen.

Voedingssupplementen en kruiden

Het is bewezen dat het inzetten van voedingssupplementen en kruiden een belangrijke bijdrage leveren om het immuunsysteem te ondersteunen.

De aanwezige stoffen in de voedingssupplementen stimuleren de aanmaak van witte bloedcellen en ondersteunen het herstel van een infectie, denkend aan Citamine C, Vitamine D en Zink.

In kruiden zijn alle stoffen aanwezig die een bijdrage leveren in de kracht, denkend aan echinacea, tijm, brandnetel.

Ook draagt het bij om meer vegetarisch en veganistisch te eten. Vlees, eieren en zuivel hebben negatieve gevolgen voor het welzijn van het dier en de belasting op de natuur. Daarnaast vormt het een belasting voor het lichaam, het vraagt veel energie en ontstaan er op lange duur klachten.

Door meer verse biologische groente, peulvruchten, fruit, noten, zaden  en kruiden aan de maaltijd toe te voegen, krijgt het lichaam alle juiste voedingsstoffen binnen die het lichaam versterkt.

Grenzen aangeven

In de huidige maatschappij wordt er veel van ons gevraagd, waarbij emoties en gevoelens regelmatig op de achtergrond verdwijnen.

Bij het onderdrukken van sterke emoties en gevoelens ontstaan er lichamelijke klachten. Het is belangrijk om de klachten samen met de emoties en gevoelens serieus te nemen en hulp te zoeken als er geen herstel komt bij een complementaire en/of natuurgeneeskundige therapeut om de balans te herstellen.

Een sterke emotie, gevoel en klacht is een signaal van het lichaam en vraagt aandacht.

In plaats van door te gaan en onderdrukkende medicatie te nemen, is het belangrijk om te luisteren naar de emoties, gevoelens en klachten  Geef de emoties en gevoelens de ruimte. Mocht het nodig zijn om een stap terug te nemen, neem dan een stap terug en stel grenzen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u gerust contact opnemen.

Ik wens u een goede gezondheid toe.

Terug naar: Extra