Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde draagt bij aan de holistische visie. Bij de holistische visie wordt het hele dier, de samenhang tussen het fysieke lichaam, het mentaal, emotioneel functioneren en de omgevingsfactoren bekeken door middel van een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek. Hierna wordt een passend natuurgeneeskundig behandeladvies gegeven voor uw dier middels een consult.

Binnen de natuurgeneeskunde wordt dus gewerkt met de volgende uitgangspunten

– Ieder individu is een unieke combinatie tussen lichaam en geest.

– Bij behoud van balans en/of herstel wordt geheel aandacht besteedt aan het gehele lichaam, geest en de omgevingsfactoren.

– Elk individu heeft een zelfgenezend vermogen.

– De inzetbaarheid, de mate en duur van natuurgeneeskundige therapieën zijn afgestemd op het gehele lichaam, geest en alle beïnvloedende factoren.

– Om tot een goede conclusie te komen zal via raamwerken gewerkt worden.

Natuurgeneeskundige therapieën
Natuurgeneeskundige therapieën zullen volgens de holistische visie ingezet worden en het hele fysieke lichaam, de mentale en emotionele aspecten worden betrokken bij de genezing. Daarnaast zal ook rekening gehouden worden met leef- en omgevingsfactoren.

Deze therapieën zullen het zelfgenezend vermogen stimuleren en/of ondersteunen en hierdoor kan het dier herstellen en heeft positieve effect op de gezondheid. Natuurgeneeskundige therapieën worden benoemd als maatregelen, handelen en middelen.

Natuurgeneeskundige therapieën stimuleren het lichaam van het dier om te herstellen bij stoornissen, een disbalans van het lichaam. Deze therapieën zullen het zelfgenezend vermogen (eigen natuurlijke kracht tot herstel) stimuleren en/of ondersteunen en hierdoor kan herstel van de gezondheid van het dier ontstaan. De therapieën bestaan uit maatregelen, handelen en middelen uit de natuur.

Maatregelen
De maatregelen zullen zich voornamelijk richten op de leefomstandigheden en omgevingsfactoren. Bij maatregelen kunnen aanpassingen geadviseerd worden, die te maken hebben met de leefomstandigheden zoals huisvesting, voeding, werk/training, leefsituatie en omgevingsfactoren.

Behandelingen
Handelen zijn natuurgeneeskundige therapieën waarbij contact met het dier wordt gezocht om fysiek, mentaal en emotioneel positief effect te behalen. Handelingen worden uitgelegd zodat u zelf aantal handelingen kan verrichten bij uw dier. Eventueel kunnen handelingen specifiek door de therapeut uitgevoerd worden met een behandelingsconsult.
De benodigde tijd is afhankelijk van de behandeling. De volgende handelingen kunnen gedaan worden ter aanvulling van de behandeladvies bij uw dier zoals acupressuur, bewegingstherapie, massage , TTEAM en reiki.

Natuurlijke middelen
Natuurgeneeskundige middelen komen uit de natuur. De middelen hebben hun specifiek krachten om het zelfgenezend vermogen te stimuleren en/of te ondersteunen.
De middelen die ingezet kunnen worden zijn bloesem remedies, celzouten, essentiële oliën (aromatherapie), fytotherapie (geneeskrachtige kruiden en planten), klassieke homeopathie en voedingssupplementen. Er zal vaak begonnen worden met een reiniging.

Behandeladvies
Bij een behandeladvies met natuurgeneeskundige therapieën zal gesproken worden over een herstelperiode. In deze periode zal het lichaam de tijd gebruiken om te herstellen. De herstelperiode is voor elk dier anders en heeft te maken met het zelfgenezend vermogen van het dier. Bij ziekteverschijnselen heeft het lichaam gemiddeld een maand nodig om een jaar met ziekteverschijnselen te herstellen. Dit is op voorhand niet duidelijk weer te geven en dat zal met een globale behandelduur en evaluatie moment(en) tijdens het behandeladvies besproken worden.

Daarnaast zal de prognose en de haalbaarheid met u besproken worden, dit om het behandeladvies goed aan te laten sluiten bij de specifieke situatie van uw huisdier.

Bij een natuurgeneeskundige therapie zal op korte termijn het genezingsproces activeren en zal een werkelijke genezing tot stand brengen.

Mogelijkheid van verergering en/of terugkomen van eerdere klachten/ziekteverschijnselen is bij natuurgeneeskundige therapieën een natuurlijk en positief proces en zal daarom onder begeleiding van de natuurgeneeskundig therapeut tot een volledig herstel en genezing gebracht kunnen worden.

In geval van ernstige ziekteverschijnselen is volledig herstel en genezing vaak niet meer mogelijk, natuurgeneeskundige therapieën kunnen daarin tegen goede ondersteuning bieden om het dier een dierwaardig bestaan te geven tot het moment dat het dier vredig kan overlijden.

Samenwerkingen
Deze praktijk werkt met een aantal dierenartsen en collega’s samen, deze samenwerkingen bieden een professionele terugkoppeling om de behandeling voor uw dier zo efficiënt te laten verlopen.

——————-

!!! Bij spoedgevallen en/of twijfel altijd de dierenarts raadplegen, daarna kan in overleg met de dierenarts een natuurgeneeskundig behandeladvies ingesteld worden!!!