Bijscholingen

Begin maart staat de bijscholing Manuele Lymfedrainage gepland en zijn er geen afspraken mogelijk van 1 t/m 5 maart 2024 en 18 t/m 19 maart 2024

Deze basis cursus geeft inzicht in de werkingsmechanismen die van invloed zijn op het gehele lymfesysteem. Het inzetten van MLD behandeling bij verschillende aandoeningen draagt bij aan het herstel van het paard en de andere dieren.

Later zal er op deze cursus een verdiepingsmodule volgen over lymfatische en traumatische oedemen. In deze aanvullende verdieping wordt ook gekeken naar welke biochemische processen hierin een rol spelen.