Holisme

in verbinding met het geheel

Balans

herstel van het natuurlijk evenwicht

Harmonie

samenwerking van het geheel