Interrelaties met organen

Vanuit de holistische benadering worden de interrelaties met de organen bekeken om de gezondheid van het dier te verbeteren.

Ieder orgaan van een dierenlichaam werkt samen met een ander orgaan. Een disbalans van een orgaan zijn zichtbaar op meerdere plekken in het lichaam en vormen dan een cluster van gezondheidsklachten.

Deze cluster aan gezondheidsklachten, ookwel een syndroom genaamd. Een syndroom is een ziektebeeld: een verzameling van symptomen die vaker in dezelfde combinatie optreedt, en dus als eenheid worden gezien.

Binnen de natuurgeneeskunde vormen de onderlinge relaties van organen de mogelijkheid om de disbalans bij een dier te achterhalen.

Met de ondersteuning van natuurlijke therapievormen worden de betrokken orgaansystemen behandeld, zodat er een herstel plaats vindt van het lichaam.

Bij een anamnese worden vragen gesteld om de functies van de organen en orgaansystemen helder te krijgen. Het totale beeld van gezondheidsklachten, zowel fysiek als emotioneel geeft de helderheid om wat voor disbalans het gaat voor een passende ondersteuning met natuurlijke therapievormen om uw dier in balans te brengen.

Met het geven van inzicht welke belangrijke interrelaties er tussen organen zijn, geeft u helderheid dat alleen symptoombestrijding geen herstel geeft bij uw dier, alleen het “tijdelijk” wegnemen nemen van het symptoom. Dit veroorzaakt meestal een verdere disbalans in het lichaam, waardoor er andere gezondheidsklachten ontstaan.

Interrelaties van organen vanuit TCM belicht.

Element Hout

Aandachtpunten bij deze dieren zijn de lever en de galblaas. Goede leverenergie zorgt voor beweging van de levensenergie en draagt voor het herstel van het zelfgenezend vermogen bij een dier. De lever is gevoelig voor een overbelasting en een verminderde leverfunctie heeft gevolgen voor het hele lichaam.

Goede galblaasenergie zorgt voor daadkracht en besluitvaardigheid, de galblaas geeft fysieke en emotionele stabiliteit. De galblaas heeft een nauwe relatie met de lever.

Deze dieren zijn gevoelig voor klachten aan spieren en banden zoals spierpijnen, peesontstekingen en verkramping kunnen zichtbaar worden. Daarbij kunnen problemen ontstaan met de nagels, hoeven, klauwen en kunnen er spijsverteringsklachten en oogklachten ontwikkelen.

Het lever heeft een relatie met het hart, bij een disbalans kunnen er hartkloppingen en onrustigheid ontstaan.

De lever heeft een relatie met de long, bij een disbalans ontstaan er depressies, hoesten en benauwdheid.

De lever heeft een relatie met de milt, bij een disbalans ontstaan er gezwollen buik en spijsverteringsklachten.

De lever heeft een relatie met de nier, bij een disbalans ontstaan er zichtproblemen en duizeligheid, hoofdpijn en irritatie.

Element Vuur

Aandachtspunten bij deze dieren zijn het hart, dunne darm, pericard en driewarmer. Ze zijn gevoelig voor klachten rondom de bloedcirculatie en het hart, oedeem/vochtophopingen en dunne darm problemen kunnen zichtbaar worden.

Het hart en pericard hebben een nauwe relatie met de driewarmer en staat in verbinding staat met de andere organen.

Het hart heeft een relatie met de lever, bij een disbalans kunnen er hartkloppingen en onrustigheid ontstaan.

Het hart heeft een relatie met de milt, bij een disbalans ontstaat er o.a. duizeligheid, geheugenproblemen, slapeloosheid en hartkloppingen.

Het hart heeft een relatie met de longen, bij een disbalans kan er kortademigheid en doorbloedingsklachten ontstaan.

Het hart heeft een relatie met de nier, bij een disbalans ontstaat er hyperactiviteit en angst.

De dunne darm heeft een relatie met de nieren en blaas, bij een disbalans kunnen er klachten ontstaan van de nieren en blaas.

Element Aarde

Aandachtspunten bij deze dieren zijn de milt en de maag, ze zijn gevoelig voor spijsverteringsklachten zoals, misselijkheid, diarree en krampen en verminderde eetlust, gevoeligheid op voeding speelt regelmatig mee. Daarnaast kunnen spierklachten ontstaan en bewegingsproblemen veroorzaken.

De milt heeft een relatie met de lever, bij een disbalans ontstaan er gezwollen buik en spijsverteringsklachten.

Het milt heeft een relatie met het, bij een disbalans ontstaat er oa duizelighied, geheugenproblemen, slapeloosheid en hartkloppingen en darmklachten.

De milt heeft een relatie met de longen en bij een disbalans ontstaan vermoeidheid, bewegingsklachten, benauwdheid, slijmophopingen en oedeem.

De milt heeft een relatie met de nieren, bij een disbalans ontstaan er vermoeidheidsklachten, gebrek aan eetlust, spijsverteringsklachten, kouwelijkheid en lage rugpijn.

De maag heeft een relatie met de milt en nieren en reguleert de vochthuishouding in het lichaam.

De nieren hebben een relatie met de longen, bij een disbalans ontstaat er benauwdheid, hoesten, oedeem en incontinentie.

Element Metaal

Aandachtspunten bij deze dieren zijn de longen en de dikke darm. Ze zijn gevoelig voor luchtwegklachten zoals, niezen, hoesten, bronchitis en kortademigheid. De weersinvloeden kunnen ziekmakend zijn en er kunnen zich makkelijk huid-/vachtklachten ontwikkelen. Deze dieren zijn gevoelig voor obstipatieklachten en buikpijn.

De dikke darm heeft een relatie met de long en bij een disbalans kunnen er dikke darmklachten zoals constipatieklachten  en kortademigheid ontstaan

De longen hebben een relatie met de lever, bij een disbalans ontstaan er depressies, hoesten en benauwdheid.

De longen hebben een relatie met het hart, bij een disbalans kan er kortademigheid en doorbloedingsklachten ontstaan.

De longen heeft een relatie met de milt en bij een disbalans ontstaan vermoeidheid, bewegingsklachten, benauwdheid, slijmophopingen en oedeem.

De longen hebben een relaties met de nieren en bij en disbalans kan er benauwdheid, hoesten, incontinentie, oedeem ontstaan.

Element Water

Aandachtspunten bij dieren zijn de nieren en de blaas. Klachten zoals ontstekingen van de urinewegen, rugproblemen en aandoeningen van de botstructuren en tanden kunnen zichtbaar worden. Gehoorproblemen en oogproblemen kunnen te maken hebben met een disbalans in het water element. Klachten van het zenuwstelsel en hormonale verstoringen kunnen vanuit verzwakte nier energie ontstaan.

De nieren hebben een relatie met de lever, bij een disbalans ontstaan er zichtproblemen en duizeligheid, hoofdpijn en irritatie.

De nieren hebben een relatie met het hart, bij een disbalans tussen het hart en nieren ontstaat er hyperactiviteit en angst.

De nieren hebben een relatie met de milt, bij een disbalans ontstaan er vermoeidheidsklachten, gebrek aan eetlust, spijsverteringsklachten, kouwelijkheid en lage rugpijn veroorzaken.

De nieren hebben een relaties met de longen en bij en disbalans kan er benauwdheid, hoesten, incontinentie, oedeem ontstaan.

De blaas heeft verder een relatie met de nieren en reguleert de afvoer van vloeistoffen.

Weersinvloeden

Bij weersinvloeden zoals wind, kou, hitte, vochtigheid en droogte die buiten de seizoenen valt, in extreme mate en een verzwakt immuunsysteem kunnen ziekmakend zijn.
Dan kan er een aversie ontstaan voor de weersinvloed die het veroorzaakt heeft. Er ontstaan gevoeligheden van pijn, verkramping van spieren, jeuk van de huid, stijfheid, uitvloeiing, koorts, ontstekingen, vermoeidheid, zwellingen

Emotionele factoren

In normale omstandigheden zijn dieren in staat om met veranderingen om te gaan.
Bij sterkte emotionele gebeurtenissen kan het ziekmakend worden wanneer het aanpassingsvermogen de situatie niet meer aankan, denkend aan woede, verdriet, angst, bezorgdheid en opwinding.

Overige factoren

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de functionaliteit van organen en orgaan systemen, denkend aan voeding, stress, leefomgeving, trauma, zwakke constitutie van het dier en toxische belasting. Deze factoren worden ook bekeken bij een anamnese en wordt het behandeladvies op aangepast.

Interrelaties vanuit het immuunsysteem, zenuwstelsel en endocrien systeem belicht.

Het immuunsysteem heeft een nauwe relatie met de huid en slijmvliezen. Waar de huid bescherming biedt van de buitenwereld, biedt de slijmvliezen de bescherming van de binnenwereld.

De huid geeft als beeldscherm aan waar er een disbalans is, denkend aan de organen zoals de lever, nieren, darmen, longen, maar ook de functie van het immuunsysteem zelf,, hormonale balans en zenuwstelsel. Vachtverkleuringen en -structuur, gevoeligheden van de huid en vacht geven een duidelijke beeld vorming aan waar de disbalans zich bevind.

De slijmvliezen in de darmen vormen de grootste deel van het immuunsysteem. Gevoeligheden van de darmen geven uitingen aan o.a. de huid, oren en zenuwstelsel. Het zenuwstelsel reguleert de verwerking van zintuigelijke prikkels samen met de emotionele en verstandelijke processen. Gevoeligheid van de darmen hebben invloed op het gedrag van de dieren.

De endocriene organen met de hormonen vormen een besturing, samen met het zenuwstelsel en immuunsysteem en dragen bij aan de bewustzijnsprocessen, stofwisseling en de natuurlijke weerbaarheid van het dier.

Een disbalans veroorzaakt wisselende energie, aanhoudende klachten en gedrags- en lichaamsveranderingen, verstoorde stofwisselings-, spijsverteringprocessen en vochthuishouding.

Om een dier in balans te krijgen en te laten herstellen van zijn/haar klachten is een holistische benadering en alle betrokken organen en orgaansysteem ondersteunen wenselijk.

Herkent u de beschreven klachten bij uw dier, neem dan gerust contact op voor een passende ondersteuning.