Energetisch werk

In deze praktijk kan energetisch werk worden ingezet tijdens de behandeling van uw dier.

De meeste mensen vinden energie al lastig te formuleren. Je weet dat het er is, alleen het is weinig tastbaar. Je kunt de energie waarnemen,  via je handen kun je de energie voelen en je kunt energie zien en ervaren met je 6e zintuig. Als het kan waarnemen, kan je het ook inzetten tijdens een behandeling.

Energetisch werk of healingZodra je specifiek met energie, de levenskracht aan de slag gaat, heet dat energetisch werk of healing.

Wat wordt er dan precies gedaan. Iedereen heeft een bron waar de levenskracht zich verzameld en met energetisch werk wordt deze bron aangesproken en een verbinding gemaakt met de grote energiebron zoals de aarde, de zon en het universum. Dit is een techniek die je kan leren beheersen, zodat je op een zuivere manier gebruik kan maken van de energiebronnen zoals de aarde en de zon.

Energetisch werk wordt met de handen uitgevoerd en dit is een mooie manier om de levenskracht bij uw dier te vergroten, zodat het helingsproces zich kan vergroten/verbeteren.

Bij een disbalans is de levenskracht afgenomen en dit kun je op verschillende manieren ondersteunen en versterken, zoals natuurlijke middelen, edelstenenacupressuur, bodywork en reiki.

Het zesde zintuig

De mens houdt zich voornamelijk bezig met de 5 zintuigen, horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Meestal wordt het 6e zintuig onderschat, terwijl je met je 6e zintuig veel informatie krijgt via je intuïtie en de energieën kan waarnemen. Als je je openstelt voor de informatie die je krijgt met je 6e zintuig, is het mogelijk om de verschillende energieën waar te nemen.

Gebruik van hulpmiddelen
Energetisch werk kan bekrachtigd worden met een hulpmiddel zoals de pendel, biotensor, wichelroede en Lecheranthene. Dit is een verlengstuk van je onderbewuste. In deze praktijk kan de pendel ingezet worden om antwoorden helder te krijgen.

Levenskracht

Mensen, planten, dieren, edelstenen bestaan uit energie. Deze energie wordt ook wel levenskracht genoemd, in de Chinese geneeskunde heet de levenskracht Qi.

Levenskracht beïnvloedt je fysieke lichaam, emotionele, mentale en spirituele gemoedstoestand.

Yin en Yang
In de Chinese geneeskunde is de energie vormgegeven in de Tao symbool.Yin en yang

De begrippen Yin&Yang verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn.

Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte).

Het zijn vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden. Alles is gebonden aan de dynamiek/beweging van het yin-en-yang-principe.

Yin en yang zijn onderling verbonden, wanneer één waarde te groot wordt, dan remt de ander af. Daarbij heeft Yin altijd een Yang in zich (de witte stip in Yin) en Yang heeft altijd een Yin in zich (de zwarte stip in Yang).

Het Yin en Yang zijn afhankelijk van elkaar en beïnvloeden elkaar, terwijl ze tegenpolen zijn van elkaar zijn, zijn ze sterk met elkaar verbonden.

Elementenleer

Bij de Chinese denkwijze staan de 5 elementen (hout-vuur-aarde-metaal-water) symbool voor de veranderingsprocessen die afspelen in de natuur.
Deze veranderingsprocessen dragen bij aan een dynamisch evenwicht zoals een gezonde natuurlijke verandering, evenwicht, harmonie, groei en ontwikkeling.
De balans tussen de verschillende elementen zorgt voor een verbinding tussen het zelfregulerende, scheppende en de controlerende krachten.
Het evenwicht tussen de vijf elementen zorgt ervoor dat het lichaam in balans blijft en goed zal functioneren. Elk element heeft een voedende en controlerende taak om te zorgen dat de elementen in balans blijven. Bij een verstoring in een van de elementen zullen andere elementen compenseren om het dier weer in evenwicht te brengen.

Meridianen
Meridianen zijn energiebanen in het lichaam en verbindt alle functies en lichaamsonderdelen met elkaar.
De meridianen kunnen met acupressuurpunten behandeld worden om de energie en informatie los te laten en/of op te slaan.

Chakra´s

Chakra’s worden beschouwd als de centrale plaatsen van de levensenergie en zijn de knooppunten waarin de energiekanalen samenkomen. De hoofdchakra’s zijn verantwoordelijk voor de activering van de diverse lichaamsfuncties. Chakra’s hebben een interactie met het lichaam via 2 hoofdwegen; het endocriene stelsel en het zenuwstelsel.
Elke hoofdchakra is verbonden met een van de zeven endocriene klieren die hormonen uitscheiden om het lichaam te reguleren. Chakra’s staan ook in verbinding met een groep zenuwen, de plexus. De organen die in de buurt van een chakra liggen zijn verbonden met dat chakra.
Door de 7 hoofdchakra’s te behandelen met massage, TTouch of bloesem remedies kunnen de blokkades opgeheven worden en de levensenergie weer stromen. Chakra’s geven naast mentale energie ook stimulerende en harmoniserende energie aan het hormoonstelsel.

Edelstenen

Edelstenen kunnen ingezet worden voor fysieke heling, biedt ondersteuning bij emotionele processen, bevordert de mentale helderheid en helpt bij spirituele ontwikkelingen. Ook bieden bepaalde kristallen het energieveld tegen negativisme, overgevoeligheden voor andere energieën en elektromagnetische smog.

Terug naar: Extra