Energetisch werk

In deze praktijk kan energetisch werk worden ingezet tijdens de behandeling van uw dier.

Wat is dat eigenlijk, energetisch werk?!

De meeste mensen vinden energie al lastig te formuleren. Je weet dat het er is, alleen het is weinig tastbaar.

Energie kun je waarnemen! Je kunt de energie in o.a. je handen voelen en je kunt energie zien en ervaren met je 6e zintuig. Als het kan waarnemen, kan je het ook inzetten tijdens een behandeling!

Het zesde zintuig
De mens houdt zich voornamelijk bezig met de 5 zintuigen, horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Meestal wordt het 6e zintuig onderschat, terwijl je met je 6e zintuig veel informatie krijgt via je intuïtie en de energieën kan waarnemen. Als je je openstelt voor de informatie die je krijgt met je 6e zintuig, is het mogelijk om de verschillende energieën waar te nemen.

Gebruik van hulpmiddelen
Energetisch werk kan bekrachtigd worden met een hulpmiddel zoals de pendel, biotensor, wichelroede en Lecheranthene. Dit is een verlengstuk van je onderbewuste. In deze praktijk kan de pendel ingezet worden om antwoorden helder te krijgen.

Yin en Yang
In de Chinese geneeskunde is de energie vormgegeven in de Tao symbool.Yin en yang

De begrippen Yin&Yang verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn.

Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte).

Het zijn vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden. Alles is gebonden aan de dynamiek/beweging van het yin-en-yang-principe.

Yin en yang zijn onderling verbonden, wanneer één waarde te groot wordt, dan remt de ander af. Daarbij heeft Yin altijd een Yang in zich (de witte stip in Yin) en Yang heeft altijd een Yin in zich (de zwarte stip in Yang).

Het Yin en Yang zijn afhankelijk van elkaar en beïnvloeden elkaar, terwijl ze tegenpolen zijn van elkaar zijn, zijn ze sterk met elkaar verbonden.

Levenskracht
Mensen, planten, dieren, edelstenen bestaan uit energie. Deze energie wordt ook wel levenskracht genoemd, in de Chinese geneeskunde heet de levenskracht Qi.

Levenskracht beïnvloedt je fysieke lichaam, emotionele, mentale en spirituele gemoedstoestand.

Bij een disbalans is de levenskracht afgenomen en dit kun je op verschillende manieren ondersteunen en versterken.

Dit kan met de natuurlijke middelen, maar ook het toepassen met behandelingen zoals acupressuur, bodywork en reiki. Zodra je specifiek met energie, de levenskracht aan de slag gaat, heet dat energetisch werk.

Wat wordt er dan precies gedaan. Iedereen heeft een bron waar de levenskracht zich verzameld en met energetisch werk wordt deze bron aangesproken en een verbinding gemaakt met de grote energiebron zoals de aarde, de zon en het universum. Dit is een techniek die je kan leren beheersen, zodat je op een zuivere manier gebruik kan maken van de energiebronnen zoals de aarde en de zon.

Energetisch werk wordt met de handen uitgevoerd en dit is een mooie manier om de levenskracht bij uw dier te vergroten, zodat het helingsproces zich kan vergroten/verbeteren.

Terug naar: Extra